Objavljeno: 03.06.2020.

DM2020_01.pngDM2020_02.png

DM2020_03.pngDM2020_04.png

 

Objavljeno: 12.05.2020.

KALENDAR POLAGANJA ISPITA DRŽAVNE MATURE

LJETNI ROK ŠK.GOD. 2019./2020.

 

DATUM

PREDMET

POČETAK ISPITA

BR. PRIJAVLJENIH

8.6.2020.

HRVATSKI (A) TEST

9:00

10

9.6.2020.

HRVATSKI (B) TEST

9:00

23

10.6.2020.

HRVATSKI (A) ESEJ

9:00

10

12.6.2020.

HRVATSKI (B) ESEJ

9:00

23

17.6.2020.

NJEMAČKI (B)

9:00

4

18.6.2020.

ENGLESKI (A)

9:00

8

19.6.2020.

ENGLESKI (B)

9:00

21

23.6.2020.

MATEMATIKA (A)

9:00

2

24.6.2020.

MATEMATIKA (B)

9:00

31

25.6.2020.

FIZIKA

9:00

2

29.6.2020.

BIOLOGIJA

9:00

4

1.7.2020.

KEMIJA

9:00

3

2.7.2020.

POLITIKA I GOSP.

9:00

4

2.7.2020.

VJERONAUK

14:00

1

3.7.2020.

INFORMATIKA

9:00

1

3.7.2020.

POVIJEST

14:00

1

 

OBJAVA REZULTATA: 13.7.2020.

ROK ZA PRIGOVORE: 15.7.2020.

KONAČNA OBJAVA REZULTATA: 20.7.2020.

PODJELA SVJEDODŽBI: 22.7.2020.

 

Objavljeno: 12.05.2020.

V A Ž N O !

 

HRVATSKI ZAVOD

ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Rockefellerova 7

HR-10000 Zagreb

T: +385 1 4863 222

F: +385 1 4863 366

www.hzjz.hr

 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Zagreb, 8. svibnja 2020.

Upute za provedbu državne mature tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19)

I. blok – obvezni ispiti – ljetni rok – lipanj 2020.

 

Upute su izrađene u suradnji s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja

i Ministarstvom znanosti i obrazovanja

 

Uvod

S epidemiološkog stajališta ispite državne mature preporučljivo je organizirati na način da se pisanje A i B

razine ispita odvoji u zasebne dane kako bi se smanjio broj pristupnika (učenika ili kandidata) koji u istom

terminu (danu) dolaze u ustanove. Na taj će se način rasteretiti javni prijevoz, omogućiti održavanje veće

distance (2 m razmaka) te organizacija polaganja ispita u izdvojenom prostoru za veći broj pristupnika

(vidjeti dalje u tekstu).

Predlaže se da se veći ispiti organiziraju tako da se u jednom danu održava jedan ispit (ili dio ispita, test ili

esej, ako se radi o ispitu hrvatskog jezika) kako bi se mogla provesti primjerena higijena prostorija i

provjetravanje te osigurati dovoljno vremena za ulazak i izlazak pristupnika iz ustanove uz održavanje

razmaka od 2 metra.

 

Pristup državnoj maturi u trenutnoj epidemiološkoj situaciji. Tijekom epidemije koronavirusa državnoj

maturi može pristupiti isključivo pristupnik koji ne pokazuje znakove akutne respiratorne bolesti, a koja se

može očitovati sljedećim simptomima: povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju,

poremećaj osjeta njuha i okusa i sl.

Osim toga, državnoj maturi ne može pristupiti pristupnik kojemu je izrečena mjera samoizolacije te kod

kojeg je utvrđena zaraza COVID-19.

Pristupnicima kojima će se uskratiti polaganje državne mature iz bilo kojeg od ta dva razloga treba

omogućiti polaganje u drugom terminu prema uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

 

Ispitni prostor i dolazak pristupnika. Mjesto održavanja državne mature i pripadajuće prostorije potrebno

je prije dolaska temeljito oprati i ako je moguće dezinficirati, uključujući i sanitarne prostorije. Neposredno

prije dolaska kandidata preporučuje se provjetravanje prostorija (ulazak i cirkulacija svježeg zraka u trajanju

od najmanje pola sata). U svim sanitarnim čvorovima treba osigurati sapun i jednokratne ručnike (papirnate

ubruse) za ruke, te koš za otpad s poklopcem.

Dolazak učenika na državnu maturu treba organizirati na način da se učenici ne grupiraju pri dolasku (izvan i

unutar ustanove poželjan je fizički razmak od 2 metra). Kandidate treba prije dolaska upozoriti da ponesu

pribor koji im je potreban za ispit (ako je tako propisano ispitnim katalogom) i da si prije dolaska izmjere

tjelesnu temperaturu.

 

Izjava pristupnika/djelatnika i dopuštanje ulaska u ustanovu

Sadržaj izjave:

ime, prezime (učenici navode razredni odjel koji pohađaju, kandidati navode OIB),

izjavljujem da nemam znakove akutne respiratorne bolesti koja može uključivati: povišenu tjelesnu

temperaturu, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa te izjavljujem da neću

pristupiti ispitima državne mature ako ću u vrijeme polaganja ispita imati navedene simptome,

izjavljujem da mi nije propisana mjera samoizolacije, da nemam saznanja da sam zaražen/a s novim

koronavirusom te da neću pristupiti ispitima državne mature ako mi bude izrečena mjera

samoizolacije ili ako ću imati saznanja da sam zaražen/a s novim koronavirusom u vrijeme polaganja

ispita.

 

Prikupljanje izjava. Preporučuje se da izjave prikupe ispitni koordinatori elektroničkim putem prije ispita, uz

ostavljanje mogućnosti davanja pisane izjave na licu mjesta (prije samog ulaza u ustanovu) isključivo onima

koji nisu dostavili izjavu elektroničkim putem.

 

Izjava je preduvjet za ulazak u ustanovu. Svrha izjave je informirati sve pristupnike i djelatnike da u slučaju

gore navedenog ne mogu sudjelovati na ispitima državne mature. Ovu izjavu obavezno treba prikupiti od

svakog sudionika prije njegovog prvog ispita. Prije ulaska u ustanovu pristupnik zaduženoj osobi daje na

uvid u osobnu iskaznicu te od zadužene osobe saznaje u kojoj ispitnoj prostoriji piše ispit ako tu informaciju

nije dobio prethodno elektroničkim putem.

Osobe koje provjeravaju osobne iskaznice i izjave moraju nositi masku i imati rukavice, radi zaštite sebe i

drugih. Nakon završetka postupka rukavice se skidaju i bacaju u koš za smeće s poklopcem. Zatim treba

temeljito oprati ruke tekućom vodom i sapunom u trajanju od 20 sekundi.

Pred ulazom u ustanovu neophodno je organizirati jedan ili više natkrivenih (u slučaju kiše) punktova,

ovisno o broju učenika i broju ulaza. Na punktovima stoje osobe zadužene za prikupljanje izjava, provjeru

osobnih iskaznica i davanje uputa.

Na ulazu u ustanovu treba smjestiti dozator s dezinficijensom kako bi svaki pristupnik mogao dezinficirati

ruke. Pristupnik zatim nastavlja ravno prema ispitnoj prostoriji u kojoj piše ispit.

 

Kretanje pristupnika. Kretanje pristupnika u ustanovi nastojat će se organizirati na način da pristupnici, ako

to nije nužno, sami ne otvaraju ni ne zatvaraju vrata. Pristupnik na obavijesti izvješenoj pred vratima

prostorije u kojoj piše ispit saznaje koje je njegovo mjesto u učionici te zauzima to mjesto.

 

Održavanje ispita. Pisani ispit provodi se u dovoljno velikoj prostoriji iza zatvorenih vrata i, ako je moguće s

obzirom na buku i vremenske prilike, s otvorenim prozorima (izuzetak je slušni dio ispita stranih jezika, kada

je potrebno zatvoriti prozore kako bi se smanjio rizik buke). Pristupnike na stolu dočekuje vrećica s ispitnim

materijalom, kako bi se smanjila interakcija ljudi u istoj prostoriji. Ako je moguće, pristupnici ulaze jedan po

jedan tako da prvi ulazi pristupnik koji sjedi na najudaljenijem mjestu u prostoriji, gledajući s vrata, i tako

redom. Razmak među pristupnicima, dežurnim nastavnicima i voditeljima u ispitnoj prostoriji treba biti

najmanje 2 metra.

 

Dopušteni predmeti. Pristupnici tijekom pisanja ispita na radnome stolu smiju imati samo osobnu

iskaznicu, pribor za pisanje propisan ispitnim katalogom za svaki predmet, vlastitu kemijsku olovku, bočicu s

vodom i ispitne materijale. Sve ostale stvari (mobilne uređaje…) pristupnik stavlja u svoju torbu koju odlaže

na za to predviđeno mjesto u ili izvan ispitne prostorije. Ako zbog zdravstvenog stanja pristupnik treba

tijekom pisanja ispita konzumirati hranu/slatkiše, isto odlaže na stol voditelja ispitne prostorije i po potrebi

konzumira izvan ispitne prostorije.

Ustanova priprema određeni broj kemijskih olovaka za pristupnike koji su zaboravili ponijeti kemijsku

olovku na ispit. Tu kemijsku olovku pristupnik nakon ispita odnosi sa sobom.

 

Izlazak pristupnika. Po završetku pisanja ispita pristupnik odlaže ispitni materijal na rub stola i dizanjem

ruke obavještava dežurnog nastavnika da je završio. Sve što je donio pristupnik odnosi sa sobom kada

napušta ispitnu prostoriju (kemijsku olovku, osobnu iskaznicu, pribor za pisanje, bočicu s vodom, lijekove i

ostatke hrane/slatkiša). Preporučuje se da se izlazak pristupnika iz ispitne prostorije i ustanove organizira

tako da izlaze jedan po jedan, i to prvi izlazi pristupnik najbliži vratima. Međutim ako netko ranije završi ili

odustane od pisanja ispita, treba mu omogućiti izlazak iz prostorije. Pri izlasku iz ustanove pristupnici

dezinficiraju ruke koristeći dozatore s dezinficijensima na ulazu/izlazu iz ustanove. Pristupnike treba

podsjetiti da i nakon završetka ispita drže razmak, da se ne zadržavaju u grupama i ne ostvaruju bliske

međusobne kontakte.

Ako to prostorni uvjeti dopuštaju, polaganje ispita treba organizirati na način da voditelj i dežurni nastavnik

u ispitnoj prostoriji cijelo vrijeme održavaju razmak od 2 metra od pristupnika i međusobno.

 

Čišćenje prostorija nakon ispita. Po završetku ispita prostorije treba očistiti (pod se pere uobičajenim

deterdžentom za pranje, a površine koje su se dodirivale (kvake, stolovi i slično) peru se i zatim

dezinficiraju. Prostorije se dobro provjetravaju (prozori se drže širom otvorenima najmanje 30-tak minuta).

 

Nošenje maski. Ako se provedba ispita može organizirati na opisani način, nošenje maski ili drugih pokrivala

za usta i nos kod pristupnika i svih koji sudjeluju u provedbi ispita državne mature nije nužno ali se

preporučuje. Posebno se preporučuje nošenje maski (kao i rukavica) svim osobama/djelatnicima

zaduženima za provjeru osobnih iskaznica i prikupljanje izjava prije ulaska u ustanovu, kao i kod drugih

zaduženja za koja se pretpostavlja da neće biti moguće držanje razmaka od 2 m (primjerice kod prikupljanja

ispitnog materijala). Nošenje maski je obavezno u specifičnim situacijama koje su navedene u nastavku ovih

uputa.

 

Mjere opreza prije ispita. Svi pristupnici, djelatnici uključeni u provedbu ispita državne mature i pomoćnici

na ispitu državne mature, 14 dana prije svakog ispita pridržavaju se što je više moguće pravila kojima se

smanjuje mogućnost zaraze (izbjegavanje trgovina, mjesta većeg okupljanja ljudi, javnog prijevoza, kućnih

druženja, dosljedno provođenje socijalne distance i higijene i sl.).

Pristupnici, djelatnici, pratnja i druge osobe ne ulaze u vanjske prostore (dvorište, vrt, igralište) i unutarnje

prostore ustanove u kojoj se provodi ispit državne mature prije ispita i tijekom ispita ako imaju povišenu

tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha, ako postoji mogućnost da su bili

izloženi kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 ili su pod sumnjom da bi mogli biti zaraženi s COVID-

19 ili su u samoizolaciji.

 

Uputa za korištenje dezinficijensa za ruke

prije korištenja dezinficijensa preporučuje se pranje ruku sapunom i tekućom vodom, posebice

kada su ruke vidljivo zaprljane (postupak pranja traje 20 sekundi),

kada nije moguće oprati ruke sapunom i vodom, potrebno ih je dezinficirati dezinficijensom za

ruke,

sredstvo za dezinfekciju treba nanijeti na suhe i čiste dlanove u količini od 1 do 2 ml (obično jedan

potisak, ili prema uputama proizvođača),

dlanove i područje između prstiju treba protrljati dok se ne osuše a sredstvo nije potrebno ispirati,

treba paziti na dostatnu upotrebu dezinficijensa za ruke i obavezno javiti zaduženoj osobi kada je

sredstvo u dozatoru pri kraju, a kako bi se osiguralo novo.

 

Prilagodba ispitne tehnologije na ispitima državne mature

 

Pravo na produljeno vrijeme ispita. Pristupnicima kojima je Odlukom o prilagodbi odobreno produljeno

vrijeme pisanja ispita u rasporedu sjedenja treba osigurati najudaljenije mjesto u prostoriji kako bi po

završetku redovnog vremena trajanja ispita mogli nastaviti pisati ispit u prostoriji.

 

Polaganje ispita u izdvojenom prostoru. Kod polaganja ispita u izdvojenom prostoru, dežurni nastavnici

održavaju razmak od pristupnika od najmanje 2 metra, dok u prostoriju ulaze samo osobe koje su nužne za

provedbu ispita.

 

Pravo na stručnu podršku osobnog pomagača. Ako je pristupniku Odlukom o prilagodbi odobrena stručna

podrška pomoćnika na ispitu državne mature (dalje u tekstu osobni pomoćnik), ispit se provodi u

izdvojenom prostoru i osobni pomoćnik nosi medicinsku (kiruršku) masku. Preporučuje se da osobni

pomoćnik od pristupnika drži što veći razmak. Međutim, zbog potrebe neposrednog rada i pružanja stručne

podrške to se vjerojatno neće moći ostvariti, bilo da se ispit provodi u izdvojenom prostoru ustanove, u kući

pristupnika ili u bolnici. Pristupnik kojemu je neophodna podrška roditelja ili osobnog asistenta izvan

prostorije u kojoj polaže ispit (kod odlaska na toalet i sl.) ima pravo na takvu pomoć na način da

roditelj/osobni asistent poštuje sve navedene obaveze za osobe uključene u provedbu ispita državne

mature (držanje razmaka, pojačana higijena, korištenje maski i rukavica u skladu sa zdravstvenim stanjem

pristupnika i sl.).

 

Pristupnici s teškoćama. Pristupnici s teškoćama ili težim zdravstvenim smetnjama koji koriste neku drugu

vrstu opreme ili pomagala imaju je pravo donijeti i odnijeti sa sobom, ako nije drugačije dogovoreno.

 

Polaganje ispita kod kuće. Kod polaganje ispita državne mature kod kuće, dežurni nastavnici koji dolaze u

kuću pristupnika nose kirurške maske i dezinficijense za ruke, drže razmak od 2 m u odnosu na druge

ukućane i pristupnika. Ako je riječ o pristupniku s narušenim imunitetom organizma, dežurni nastavnici koji

provode ispit državne mature u njegovom domu uz maske nose i jednokratne rukavice. Sam pristupnik

postupa sukladno preporukama liječnika specijalista koji skrbi za njegovu osnovnu bolest. Polaganje ispita

državne mature u bolnici provodi se sukladno protokolima bolnice.

 

Posebni uvjeti za učenike s kroničnim bolestima

Za učenike s kroničnim bolestima koje možebitno predstavljaju veći rizik za zarazu i razvoj težih oblika

bolesti COVID-19 (učenici s respiratornim, kardiovaskularnim, malignim bolestima, dijabetesom,

imunodeficijencijama, učenici s većim tjelesnih/motoričkim oštećenjima) potrebno je omogućiti veću

socijalnu distancu i nošenje maske kako slijedi:

 

polaganje ispita u izdvojenom prostoru iako prethodno nisu ostvarili pravo na polaganje ispita u

izdvojenom prostoru; pritom svi djelatnici koji moraju biti prisutni u istoj prostoriji koriste

medicinsku (kiruršku) masku ako učenik zbog zdravstvenog stanja ne može koristi medicinsku

masku,

 

ako nije moguće organizirati polaganje ispita u izdvojenom prostoru a zdravstveno stanje učenika

dozvoljava nošenje maske, preporučuje se osigurati povećani fizički razmak od drugih učenika (3 ili

više metara), manji broj osoba u istom prostoru i kiruršku masku za navedenog učenika.

Učenike čije zdravstveno stanje zahtijeva češće odlaske u toalet odnosno napuštanje prostorije u kojoj pišu

ispit (dijabetes, bolesti urinarnog trakta, upalne bolesti crijeva itd.) treba smjestiti što bliže izlaznim vratima

prostorije čak i kada im je omogućeno produljeno vrijeme trajanja ispita (uključujući primjenu članka

23. Pravilnika o polaganju državne mature „Narodne novine“, broj 01/13, 41/19 i 127/19).

 

Nošenje maski za lice. Preporučuje se da ovi učenici preuzmu masku na ulazu u ustanovu, stave masku

odmah prije ulaska u ustanovu, te je odnesu sa sobom nakon završetka ispita. Pristupnici i djelatnici dužni

su prije ispita proučiti upute o pravilnom korištenju maske na poveznici:

 

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Maske-za-lice-1.pdf

 

Učenik je o navedenom zdravstvenom stanju dužan telefonom ili elektroničkim putem obavijestiti ispitnog

koordinatora škole najmanje dva tjedna prije termina ispita. Ispitni koordinator škole o zahtjevu svakog

učenika obavještava nadležnog školskog liječnika (telefonom i e-korespondencijom). Na temelju mišljenja

školskog liječnika, ispitni koordinator priprema popis učenika kojima je potrebna maska i izdvojeni prostor

i/ili koje treba smjestiti bliže vratima radi mogućeg češćeg odlaska na toalet odnosno izlaska iz prostorije u

kojoj se piše ispit.

 

Kandidat koji u razdoblju u kojem polaže ispite državne mature razvije gore opisane respiratorne simptome

dužan je o tome telefonom obavijestiti liječnika obiteljske medicine, učenik je dužan obavijestiti liječnika

obiteljske medicine i školskog liječnika (obavještavanje epidemiološke službe slijedi prema indikaciji).

 

Završne preporuke

Ako nije moguće organizirati posao zbog većeg broja zaposlenika koji su u samoizolaciji, stožeri civilne

zaštite (državni i lokalni) u koordinaciji s osnivačima mogu preraspodijeliti zaposlenike iz drugih odgojnoobrazovnih

ustanova, a kako bi se osigurala kontinuirana provedba ispita državne mature.

 

Osigurana je kontinuirana nužna suradnja s osnivačem.

 

Za svaki zadatak ravnatelj zadužuje jednu odgovornu osobu a dnevnu evidenciju o gore navedenom vodi

ispitni koordinator.

 

Ove upute ne isključuju provođenje drugih preporuka sukladno aktualnoj i promijenjenoj epidemiološkoj

situaciji.

 

Upute za čišćenje i dezinfekciju

 

Bez oboljelih od COVID-19: - https://bit.ly/2VLkkt3

Osobe pod sumnjom ili oboljele od COVID-19: - https://bit.ly/3d1WmiS

 

 

 

 

 

 

 

Objavljeno: 17.12.2019.

PRIRUČNIK ZA PRIJAVU ISPITA DRŽAVNE MATURE 2019./2020.

Priručnik za prijavu ispita Državne mature za učenike koji u školskoj godini 2019./2020. završavaju 4. razred srednjih škola 5. razred srednjih medicinskih škola u Republici Hrvatskoj

 

 

Objavljeno: 12.12.2019.

 

POSTUPAK PRIJAVE ISPITA DM

Ispiti državne mature i studijski programi prijavljuju se na mrežnoj stranici

www.postani-student.hr

Sve potrebne informacije, ispitne kataloge i primjere dosadašnjih ispita možete pronaći na stranicama

www.skole.hr

www.drzavnamatura.skole.hr

www.ncvvo.hr

www.mzos.hr

www.studiji.hr

 

ŠTO SU ISPITI DRŽAVNE MATURE?

Obvezni ispiti državne mature su: Hrvatski jezik, Matematika i Strani jezik.

Obvezni predmeti mogu se prijaviti na osnovnoj razini(B) ili višoj razini(A).

U jednome danu mogu se polagati najviše dva ispita državne mature.

Svi izborni predmeti pišu se na jedinstvenoj razini (tj. višoj).

Neopravdano nepristupanje prijavljenim ispitima se naplaćuje.

Učenici strukovnih škola NISU obvezni polagati državnu maturu osim ako namjeravaju nastaviti studiranje. Njihovo školovanje završava obranom radnje čime  stječu svoje zvanje.

Državna matura smatra se položenom kada se polože sva tri obvezna predmeta.

 

PRIJAVA U SUSTAV

Za prvu prijavu u sustav na mrežnoj stranici www.postani-student.hr sa svojim elektroničkim identitetom treba unijeti svoj broj mobitela na koji će se SMS-om primiti PIN i TAN.

PIN služi za dodatnu zaštitu i sigurnost podataka, a TAN je broj kojim učenik potvrđuje značajne radnje u sustavu.

Svaki učenik treba nakon primitka SMS-a provjeriti ispravnost PIN-a i TAN-a kako bi, pokaže li se potrebnim, na vrijeme mogao dobiti nove podatke.

Pri prvoj prijavi u sustav učenici su dužni prihvatiti i TAN-om potpisati Opće uvjete prijave ispita i studijskih programa. Učenicima koji to ne učine neće biti omogućene prijave ispita mature kao ni studijskih programa.

 

PRIJAVA I POSTUPAK POLAGANJA ISPITA DM

Ispiti se polažu u dva roka: ljetnome i jesenskome.

Za pristupanje DM uvjet je uspješno završen razred na kraju nastavne godine.

Dakle, učenici koji će biti upućeni na dopunsku nastavu na kraju nastavne godine nemaju pravo pristupa maturi na ljetnom roku.

Nakon prijave u sustav, na poveznici „Moj odabir“ otvara se mogućnost prijave više studijskih programa. Studijske programe potrebno je poredati isključivo prema vlastitim prioritetima. Na najviše mjesto liste prioriteta postavlja se najpoželjniji studijski program, i tako redom…

Kada se odaberu studijski programi, učeniku se istodobno prijavljuju ispiti DM koje zahtijevaju ti studijski programi.

Brisanjem odabira određenog studijskog programa ostaju prijavljene razine ispita koje je taj studijski program zahtijevao. U tom slučaju potrebno je ručno odabrati odnosno promijeniti razinu ispita.

Također je moguće samo odabrati ispite DM bez odabira studijskih programa ukoliko učenik želi samo položiti maturu ali ne i studirati.

Učenik može besplatno polagati samo ispite koje polaže prvi put.

Ako u jesenskom roku polaže ispite koje nije polagao u ljetnome-besplatno polaže, ako ponovno polaže ispit koji je položio u ljetnome roku (popravlja ocjenu) –plaća troškove polaganja. Promjena razine ispita smatra se drugim polaganjem istoga ispita, pa se ispit plaća i u tom slučaju.

Dakle, besplatno polaganje imaju pravo učenici samo u kalendarskoj godini u kojoj završavaju četvrti razred, što se ne odnosi i na ponovno polaganje položenog ispita.

Učenici strukovnih škola za sve položene predmete dobivaju potvrdu, tako da u slijedećoj godini(roku) mogu, ukoliko žele, polagati samo nepoložene ispite.Broj polaganja i vremenski rok nisu propisani.

 

PROVJERA  OSOBNIH  PODATAKA  I  OCJENA

Učenici su dužni provjeriti osobne podatke i ocjene. To će učiniti na poveznici „Moji podaci“ nakon što se prijave u sustav.

Ukoliko su podaci točni, učenici ih potvrđuju putem poveznice „Verificiraj“ koja se nalazi ispod podataka na koje se odnosi. Ako su podaci netočni, učenici  trebaju što prije obavijestiti ispitnog koordinatora.

Osim obveznog dijela mature i izbornih predmeta određeni studiji mogu zahtijevati i dodatne provjere posebnih znanja,vještina i sposobnosti koje su potrebne za uspješno studiranje na tom učilištu. Obavijesti o datumima održavanja takvih provjera moguće je vidjeti na mrežnoj stranici www.postani-student.hr ili na stranicama učilišta.

Rezultate dodatnih provjera učenika u sustav unose učilišta koja ih provode.

 

RANG -LISTE

Na datum naveden u  Kalendaru rang liste postaju konačne i više se ne mijenjaju.

Postavljeni redoslijed prioriteta studijskih programa jako je važan.

Učenik će se, objavom konačnih rang-lista, naći samo na rang-listi onoga studijskog programa koji je najviši na njegovoj listi prioriteta, a na kojemu ostvaruje pravo upisa.

U slučaju da učenik želi promijeniti svoju listu prioriteta, to može učiniti sve do zadanog roka (koji je dostupan u Kalendaru), zasebno za svaki upisni rok.

Učenik može do zadanog roka:

-promijeniti prioritete studijskih programa

-izbrisati neki studijski program s liste

-dodati novi studijski program

-odustati od prijave svih studijskih programa.

Prijavljene studijske programe koje učenik nema namjeru ni u kome slučaju studirati, čak ni onda kada bi na njemu ostvario pravo upisa, učenik je dužan obrisati.

Razlog tome je taj što ukoliko ne oslobodi mjesto na rang-listi oduzima mjesto nepotrebno nekom drugom.

Ako učenik ne obriše studijski program do roka zadanog Kalendarom, a na njemu ostvari pravo upisa, te ga ne ode fizički upisati, tada visoko učilište ima mogućnost zaračunati troškove koji mogu iznositi i do iznosa jednogodišnje školarine.

Sve ostale studijske programe koje je učenik prijavio i želi upisati u slučaju da se ne uspije upisati na svoj najviše željeni izbor, nije potrebno brisati ni u kome trenutku. 

 

OBJAVA KONAČNIH RANG-LISTA

Sve do objave konačnih rang-lista, stanje na rang-listama smatra se privremenim.

Učenik se nakon svakog sljedećeg periodičkog obnavljanja rang-lista može pojaviti na nekoj drugoj rang-listi ili nestati s rang-liste ovisno o tome jesu li drugi kandidati za iste studijske programe mijenjali svoje liste prioriteta.

Učenik se briše s rang-lista svih studijskih programa koje se na njegovoj listi prioriteta nalaze niže od onoga studijskog programa na kojemu se našao unutar upisne kvote, a koji je najviši na njegovoj listi prioriteta.

Trenutkom objave konačnih rang-lista učenici stječu pravo upisa na studijski program na kojemu se nalaze unutar upisne kvote. Konačne rang-liste više se ne mijenjaju.

 

JESENSKI ROK 

Ispite koje učenik nije položio u ljetnom roku, dužan je prijaviti u sustavu na isti način kao i za ljetni rok prema Kalendaru.U jesenskom roku moguće je prijaviti one studijske programe na kojima je ostalo slobodnih mjesta.

 

Važni dokumenti na stranicama NCVVO-a:

Kalendar polaganja

Vremenik ispita

Ispitni katalozi

Provedeni ispiti

Pravilnik o polaganju državne mature

 

ISPITNI  KOORDINATOR

Vlasta Leskovar, mag.inf.

 

 

 

Objavljeno: 17.07.2019.

OBAVIJEST MATURANTIMA

Potvrde o položenim ispitima državne mature na ljetnom roku maturanti mogu podići u učeničkoj referadi od 17.7.2019.!

Maturanti koji zbog dopunskog rada nisu pristupili ispitu DM na ljetnom roku, kao i oni koji nisu položili neki od predmeta na DM prijavljuju ih za jesenski rok. 

Prijava ispita državne mature počinje 20.7.2019. u 12 sati i otvorene su do 31.7.2019. do 12 sati. Svi pristupnici prijavljuju ispite samostalno prijavom i pristupom svojoj stranici na www.postani-student.hr, prijavnice se ne potpisuju.

Provedba ispita državne mature u jesenskome roku :

- od 21.8.2019. do 6.9.2019. prema Kalendaru državne mature 2018./2019. za jesenski rok

- učenici koji ponavljaju polaganje ispita DM jer nisu s uspjehom položili u ljetnom roku ne plaćaju troškove polaganja ispita DM u jesenskom roku.

 

ISPITNI KOORDINATOR

Vlasta Leskovar

 

 

 

Objavljeno: 21.08.2018.

OBAVIJEST ZA MATURANTE

KOJI POLAŽU ISPITE DRŽAVNE MATURE

-JESENSKI ROK-

Ispiti državne mature provode se prema kalendaru o polaganju ispita NCVVO-a.

Svi ispiti provode se u “C“ zgradi. Učenici su dužni doći najmanje pola sata prije samog početka ispita.

Obavezno ponijeti važeću osobnu iskaznicu i ostali pribor za pisanje predviđen katalogom.

 

ISPITNI KOORDINATOR

Zoran Vrhovec, mag.ing.

 

 

Objavljeno: 14.07.2018.

 

 

Obavijesti za maturante ! 

 

Potvrde o položenim ispitima državne mature maturanti mogu preuzeti u  učeničkoj referadi od srijede, 18. srpnja 2018. godine od 10 sati.

 

Maturanti koji nisu položili neki od predmeta državne mature mogu  ih ponovno prijaviti za jesenski rok.

 

Rok za prijavu biti će od 20.srpnja od 12 sati do 31.srpnja do 12 sati.

 

Nakon tog  vremena baza se zaključava i ne postoji naknadna mogućnost prijave ispitadržavne mature.

 

 

Ravnatelj

 

 

 

 

POSTUPAK PRIJAVE ISPITA DRŽAVNE MATURE

 

MREŽNA STRANICA  „POSTANI STUDENT“

Ispiti državne mature i studijski programi prijavljuju se na mrežnoj stranici:

 

 

www.postani-student.hr

 

 

Sve potrebne informacije, ispitne kataloge i primjere dosadašnjih ispita možete pronaći na stranicama

 

www.skole.hr

            www.drzavnamatura.skole.hr

            www.ncvvo.hr

            www.mzos.hr

            www.studiji.hr

   

ŠTO SU ISPITI DRŽAVNE MATURE (DM)?

 

Obvezni ispiti državne mature su: Hrvatski jezik, Matematika i Strani jezik.

Obvezni predmeti mogu se prijaviti na osnovnoj razini(B) ili višoj razini(A).

U jednome danu mogu se polagati najviše dva ispita državne mature.

Svi izborni predmeti pišu se na jedinstvenoj razini (tj. višoj).

Neopravdano nepristupanje prijavljenim ispitima se naplaćuje.

Učenici strukovnih škola NISU obvezni polagati državnu maturu osim ako namjeravaju nastaviti studiranje. Njihovo školovanje završava obranom radnje čime  stječu svoje zvanje.

Državna matura (DM) smatra se položenom kada se polože sva tri obvezna predmeta.

 

PRIJAVA U SUSTAV

 

Za prvu prijavu u sustav na mrežnoj stranici www.postani-student.hr sa svojim elektroničkim identitetom treba unijeti svoj broj mobitela na koji će se SMS-om primiti PIN i TAN.

PIN služi za dodatnu zaštitu i sigurnost podataka, a TAN je broj kojim učenik potvrđuje značajne radnje u sustavu.

Svaki učenik treba nakon primitka SMS-a provjeriti ispravnost PIN-a i TAN-a kako bi, pokaže li se potrebnim, na vrijeme mogao dobiti nove podatke.

Pri prvoj prijavi u sustav učenici su dužni prihvatiti i TAN-om potpisati Opće uvjete prijave ispita i studijskih programa. Učenicima koji to ne učine neće biti omogućene prijave ispita mature kao ni studijskih programa.

 

PRIJAVA I POSTUPAK POLAGANJA ISPITA DM

 

Ispiti se polažu u dva roka: ljetnome i jesenskome.

Za pristupanje DM uvjet je uspješno završen razred na kraju nastavne godine.

Dakle, učenici koji će biti upućeni na dopunsku nastavu na kraju nastavne godine nemaju pravo pristupa maturi na ljetnom roku.

Nakon prijave u sustav, na poveznici „Moj odabir“ otvara se mogućnost prijave više studijskih programa. Studijske programe potrebno je poredati isključivo prema vlastitim prioritetima. Na najviše mjesto liste prioriteta postavlja se najpoželjniji studijski program, i tako redom…

Kada se odaberu studijski programi, učeniku se istodobno prijavljuju ispiti DM koje zahtijevaju ti studijski programi.

Brisanjem odabira određenog studijskog programa ostaju prijavljene razine ispita koje je taj studijski program zahtijevao. U tom slučaju potrebno je ručno odabrati odnosno promijeniti razinu ispita.

Također je moguće samo odabrati ispite DM bez odabira studijskih programa ukoliko učenik želi samo položiti maturu ali ne i studirati.

Učenik može besplatno polagati samo ispite koje polaže prvi put.

Ako u jesenskom roku polaže ispite koje nije polagao u ljetnome-besplatno polaže, ako ponovno polaže ispit koji je položio u ljetnome roku (popravlja ocjenu) –plaća troškove polaganja. Promjena razine ispita smatra se drugim polaganjem istoga ispita, pa se ispit plaća i u tom slučaju.

Dakle, besplatno polaganje imaju pravo učenici samo u kalendarskoj godini u kojoj završavaju četvrti razred, što se ne odnosi i na ponovno polaganje položenog ispita.

Učenici strukovnih škola za sve položene predmete dobivaju potvrdu, tako da u slijedećoj godini(roku) mogu, ukoliko žele, polagati samo nepoložene ispite.Broj polaganja i vremenski rok nisu propisani.

 

PROVJERA  OSOBNIH  PODATAKA  I  OCJENA

Učenici su dužni provjeriti osobne podatke i ocjene. To će učiniti na poveznici „Moji podaci“ nakon što se prijave u sustav.

Ukoliko su podaci točni, učenici ih potvrđuju putem poveznice „Verificiraj“ koja se nalazi ispod podataka na koje se odnosi. Ako su podaci netočni, učenici  trebaju što prije obavijestiti ispitnog koordinatora.

 

Osim obveznog dijela mature i izbornih predmeta određeni studiji mogu zahtijevati i dodatne provjere posebnih znanja,vještina i sposobnosti koje su potrebne za uspješno studiranje na tom učilištu. Obavijesti o datumima održavanja takvih provjera moguće je vidjeti na mrežnoj stranici www.postani-student.hr ili na stranicama učilišta.

Rezultate dodatnih provjera učenika u sustav unose učilišta koja ih provode.

 

RANG -LISTE

Na datum naveden u  Kalendaru rang liste postaju konačne i više se ne mijenjaju.

Postavljeni redoslijed prioriteta studijskih programa jako je važan.

 

Učenik će se, objavom konačnih rang-lista, naći samo na rang-listi onoga studijskog programa koji je najviši na njegovoj listi prioriteta, a na kojemu ostvaruje pravo upisa.

U slučaju da učenik želi promijeniti svoju listu prioriteta, to može učiniti sve do zadanog roka (koji je dostupan u Kalendaru), zasebno za svaki upisni rok.

Učenik može do zadanog roka:

-promijeniti prioritete studijskih programa

-izbrisati neki studijski program s liste

-dodati novi studijski program

-odustati od prijave svih studijskih programa.

 

Prijavljene studijske programe koje učenik nema namjeru ni u kome slučaju studirati, čak ni onda kada bi na njemu ostvario pravo upisa, učenik je dužan obrisati.

Razlog tome je taj što ukoliko ne oslobodi mjesto na rang-listi oduzima mjesto nepotrebno nekom drugom.

Ako učenik ne obriše studijski program do roka zadanog Kalendarom, a na njemu ostvari pravo upisa, te ga ne ode fizički upisati, tada visoko učilište ima mogućnost zaračunati troškove koji mogu iznositi i do iznosa jednogodišnje školarine.

 

Sve ostale studijske programe koje je učenik prijavio i želi upisati u slučaju da se ne uspije upisati na svoj najviše željeni izbor, nije potrebno brisati ni u kome trenutku. 

 

OBJAVA KONAČNIH RANG-LISTA

Sve do objave konačnih rang-lista, stanje na rang-listama smatra se privremenim.

Učenik se nakon svakog sljedećeg periodičkog obnavljanja rang-lista može pojaviti na nekoj drugoj rang-listi ili nestati s rang-liste ovisno o tome jesu li drugi kandidati za iste studijske programe mijenjali svoje liste prioriteta.

Učenik se briše s rang-lista svih studijskih programa koje se na njegovoj listi prioriteta nalaze niže od onoga studijskog programa na kojemu se našao unutar upisne kvote, a koji je najviši na njegovoj listi prioriteta.

Trenutkom objave konačnih rang-lista učenici stječu pravo upisa na studijski program na kojemu se nalaze unutar upisne kvote. Konačne rang-liste više se ne mijenjaju.

 

JESENSKI ROK 

Ispite koje učenik nije položio u ljetnom roku, dužan je prijaviti u sustavu na isti način kao i za ljetni rok prema Kalendaru.U jesenskom roku moguće je prijaviti one studijske programe na kojima je ostalo slobodnih mjesta.

 

Važni dokumenti na stranicama NCVVO-a:

Kalendar polaganja

Vremenik ispita

Ispitni katalozi

Provedeni ispiti

Pravilnik o polaganju državne mature

 

ISPITNI  KOORDINATOR

Zoran Vrhovec,mag.ing.

 

 

 

KALENDAR DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018. LJETNI ROK

 

KALENDAR DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018. JESENSKI ROK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STARE VIJESTI

 

 

 

 

 

 

 

Objavljeno: 05.06.2017.

 

 

OBAVIJEST ZA UČENIKE ZAVRŠNIH RAZREDAVremenik izradbe i obrane završnog rada u školskoj godini 2016./2017.Izbor teme: do 31. listopada 2016. (za sve rokove)

Izradba završnog rada : od 1. studenog 2016. do 26. svibnja 2017.

Prijava obrane: do 12. travnja 2017. (za ljetni rok)

do 7. srpnja 2017. (za jesenski rok)

Rok za predaju završnog rada kojeg je prihvatio mentor: 30. svibnja 2017. (utorak ).OBRANA ZAVRŠNOG RADA:

Ljetni rok: 27., 28. i 29. lipnja 2017.

Jesenski rok: 24. i 25. kolovoza 2017.SVEČANA PODJELA SVJEDODŽBI: 5. srpnja 2017. ( srijeda )
                                                                                             Ravnatelj

                                                                                     Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STARE VIJESTI

 

 

Objavljeno: 15.07.2016.

 

OBAVIJEST MATURANTIMA

 

Potvrde o položenim ispitima državne mature

mogu se podignuti od 21.07.2016.

u učeničkoj referadi škole.

 

ISPITNI  KOORDINATOR:

Vlasta Leskovar, mag.inf.

 

KLJUČNI DATUMI – JESENSKI ROK DRŽAVNE MATURE 2016.

 

 Prijava ispita

20. 07. 2016. – 31. 07. 2016. do 12:00 sati

Odjava ispita

31. 07. 2016. – 4.08. 2016.

Uplate ispita

20. 07. 2016. – 4. 08. 2016.

Dostava dokumentacije za verifikaciju

20. 07. 2016. – 13. 08. 2016.

Dostava svjedodžbe 4. razreda za verifikaciju

do 13. 08. 2016.

Dostava završne svjedodžbe za verifikaciju

do 5. 09. 2016.

Provedba ispita

24. 08. 2016. – 9. 09. 2016.

Objava rezultata

14. 09. 2016.

Rok za prigovore

16. 09. 2016.

Konačna objava rezultata

20. 09. 2016.

Podjela svjedodžbi

22. 09. 2016.

.

.

 

 

Objavljeno: 06.06.2016.

Državna matura  2015./2016.

Kalendar ključnih datuma.pdf

Kalendar i vremenik DM 15-16 ljetni rok.pdf

Priručnik za učenike.pdf

 

 

Objavljeno: 28.10.2015.

VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

Izbor teme: do 31. listopada 2015. (za sve rokove)

Prijava obrane:  do 18. ožujka 2016.  (za ljetni rok)

                        do 8. srpnja 2016.  (za jesenski rok)

Datum predaje završnog rada:  27.5.2016. ( petak )

 

OBRANA ZAVRŠNOG RADA:

Obrana Završnog rada u zimskom roku održati će se  tijekom  veljače 2016. godine (za učenike završnih razreda školske godine 2014./2015.)

Ljetni rok:   27., 28. i 29. lipnja 2016.

Jesenski rok:  25.  i  26. kolovoza 2015.

SVEČANA PODJELA SVJEDODŽBI:   4. srpnja  2016. 

         

              Ravnatelj;

                                                                            Toni Svoboda, prof.

 

 

 

Objavljeno: 22.07.2015.

 

OBAVIJEST

 

Potvrde o položenim ispitima državne mature učenici mogu preuzeti u učeničkoj referadi od 22.07.2015. godine.

 

Predmete  koji nisu položeni učenici su dužni ponovno prijaviti za  jesenski rok.

 

Od 20. srpnja do 31. srpnja 2015. traju prijave ispita državne mature za jesenski rok 2014./2015.

Zbog rokova provedbe ispita u jesenskome roku odnosno završetku prijava ispita 31. srpnja, nije moguće naknadno prijaviti ispite i naknadno promijeniti prijavljene ispite (prema Pravilniku o polaganju državne mature 30 dana prije početka ispitnoga roka).

Moguće je nakon 31. srpnja 2015. kada završe prijave ispita, ispite koje učenici ne žele polagati odjaviti do 6. kolovoza 2015.

Odjavu ispita učenici su obvezni napraviti sami tako da popune obrazac odjave (obrazac je objavljen na stranici Postani student/Obavijest – JESENSKI ROK DRŽAVNE MATURE 2014./2015. /Odjave ispita i pošalju putem e-maila na adresu odjava@ncvvo.hr .

Prijavnice ispita za jesenski rok nije potrebno ispisivati iz sustava i slati poštom na adresu Centra.

 

ISPITNI  KORDINATOR:

Vlasta Leskovar, mag.inf.

 

 

Objavljeno: 02.06.2015.

 

KALENDAR POLAGANJA ISPITA DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI 2014./2015. – LJETNI ROK – vremenik

PDF datoteka!

 

 

Objavljeno: 02.06.2015.

 

LJETNI ROK DRŽAVNE MATURE U ŠK. GOD. 2014./2015.

 

Datum

Ispit /  Vrijeme

 

5.06.2015.

Kemija 9:00

Sociologija 14:00

 

8.06.2015.

Politika i gospodarstvo 9:0 0

Logika 14:00

 

9.06.2015.

Biologija 9:0 0

Vjeronauk 14:00

 

10.06.2015.

Likovna umjetnost 9:0 0

Geografija 14:00

 

11.06.2015.

Psihologija 9:0 0

Informatika 14:00

 

12.06.2015.

Fizika 9:0 0

Povijest 14:00

Materinski jezici nac. manj.

 

15.6.2015.

Češki jezik - esej 9:0 0

Mađarski jezik - esej 9:00

Srpski jezik - esej 9:00

Talijanski jezik A i B - esej 9:00

 

15.6.2015.

Grčki jezik 14:00

Materinski jezici nac. manj.

 

16.6.2015.

Češki jezik-test 9:0 0

Mađarski jezik-test 9:00

Srpski jezik-test 9:00

Talijanski jezik A i B-test 9:00

 

16.6.2015.

Latinski jezik A 14:00

Latinski jezik B 14:00

 

17.6.2015.

Hrvatski jezik A i B-esej 9:0 0

 

18.6.2015.

Hrvatski jezik A i B -test 9:0 0

Glazbena umjetnost 14:00

 

19.6.2015.

Engleski jezik A 9:00

Engleski jezik B 9:00

 

19.6.2015.

Španjolski jezik A 14:00

Španjolski jezik B 14:00

 

23.6.2015.

Matematika A i B 9:00

 

24.6.2015.

Njemački jezik A 9:00

Njemački jezik B 9:00

Francuski jezik A 14:00

Francuski jezik B 14:00

 

29.6.2015.

Talijanski jezik A 9:00

Talijanski jezik B 9:00

Filozofija 14:00

 

30.6.2015.

Etika 9:00

 

Objava rezultata

13.7.2015.

 

Rok za prigovore

15.7.2015.

 

Konačna objava rezultata

17.7.2015.

 

Podjela svjedodžbi

22.7.2015

 

 

Objavljeno: 29.05.2015.

 

 

SREDNJA

GOSPODARSKA

ŠKOLA  KRIŽEVCI

 

Klasa:602-03/15-09/1

Urbroj:2137-53-03-15-2

Križevci, 29.svibnja, 2015.godine

 

 

 

IZRADA I OBRANA ZAVRŠNOG RADA

 

Izmjena obavijesti!

 

Za učenike koji će pristupiti OBRANI ZAVRŠNOG RADA  u ljetnom roku

OBRANA ZAVRŠNOG RADA održati će se

 

26. i 29.lipnja 2015.godine

 

Učenici koji će OBRANI ZAVRŠNOG RADA  pristupiti u jesenskom roku , 26.  i  27. kolovoza 2015.

dužni su svoj završni rad  uz popunjeni obrazac upućivanja  učenika za izradu završnog rada predati do 3.srpnja 2015.godine.

 

 

 

RAVNATELJ:

 

Toni Svoboda, prof.

 

 

Objavljeno: 22.05.2015.

RASPORED DOPUNSKOG RADA

4.a1,4.a   Politika i gospodarstvo

1.tj.     25.5.-29.5.,  smjena drugih razreda (10 sati)

PON

UTO

SRI

ČET

PET

 

1., 2., 3.sat

1., 2., 3.sat

1., 2., 3., 4.sat

 

 

4.a   Tržište

2. tj.    1.6.-5.6., smjena drugih razreda (10 sati)

PON

UTO

SRI

ČET

PET

3., 4., 5., 6.sat

3., 4., 5.sat

1., 2., 3.sat

 

 

 

4.a1   Ustrojstvo rada u poljoprivrednoj apoteci

3.tj.     8.6.-12.6. smjena drugih razreda (10 sati)

PON

UTO

SRI

ČET

PET

 

1., 2., 3.sat

1., 2., 3.sat

1., 2., 3., 4.sat

 

 

4.a   Ratarstvo

1.tj.     25.5.-29.5.,  smjena drugih razreda (4 sata)

PON

UTO

SRI

ČET

PET

 

 

6., 7.sat

 

1., 2.sat

2.tj.     1.6.-5.6., smjena drugih razreda (6 sati)

PON

UTO

SRI

ČET

PET

3., 4., 5., 6.sat

 

 

 

1., 2.sat

 

4.a   Stočarstvo

1.tj.    25.5.-29.5.,  smjena drugih razreda (6 sati)

PON

UTO

SRI

ČET

PET

 

4., 5., 6.sat

 

 

3., 4., 5.sat

2.tj     1.6.-5.6., smjena drugih razreda (4 sata)

PON

UTO

SRI

ČET

PET

1.,2.sat

1.,2.sat

 

 

 

 

3.b   Hidraulika i pneumatika

1.tj.    25.5.-29.5., smjena prvih i trećih razreda  (7 sati)

PON

UTO

SRI

ČET

PET

 

3., 4., 5.sat

3., 4.sat

2., 3.sat

 

2.tj.     1.6.-5.6. smjena prvih i trećih razreda (3 sata)

PON

UTO

SRI

ČET

PET

 

3., 4., 5.sat

 

 

 

 

4.c   Mikrobiologija i zarazne bolesti

1.tj.     25.5.-29.5., smjena prvih i trećih razreda (3 sata)

PON

UTO

SRI

ČET

PET

 

 

 

3., 4., 5.sat

 

smjena drugih razreda(2 sata)

PON

UTO

SRI

ČET

PET

 

 

 

 

4., 5.sat

2.tj.     1.6.-5.6. smjena prvih i trećih razreda (3 sata)

PON

UTO

SRI

ČET

PET

4., 5., 6.sat

 

 

 

 

smjena drugih razreda(2 sata)

PON

UTO

SRI

ČET

PET

 

 

 

 

0., 1.sat

 

4.c   Osnove kirurgije

2.tj.     1.6.-5.6. smjena prvih i trećih razreda (2 sat)

PON

UTO

SRI

ČET

PET

 

 

6., 7.sat

 

 

smjena drugih razreda(2 sata)

PON

UTO

SRI

ČET

PET

 

 

 

 

4., 5.sat

3.tj.     8.6.-12.6., smjena prvih i trećih razreda (6 sati)

PON

UTO

SRI

ČET

PET

4., 5., 6.sat

 

 

3., 4., 5., sat

 

 

4.c   Unutarnje bolesti domaćih životinja

1.tj.     25.5.-29.5., smjena prvih i trećih razreda (4 sati)

PON

UTO

SRI

ČET

PET

 

1., 2.sat

3., 4.sat

 

 

2.tj.     1.6.-5.6. smjena prvih i trećih razreda (6 sati)

PON

UTO

SRI

ČET

PET

1., 2.sat

1., 2.sat

3., 4.sat

 

 

 

4.c   Porodiljstvo i umjetno osjemenjivanje

1.tj.     25.5.-29.5., smjena prvih i trećih razreda (5 sati)

PON

UTO

SRI

ČET

PET

 

 

5.,6.sat

 

0., 1., 2.sat

2.tj.     1.6.-5.6. smjena prvih i trećih razreda (6 sati)

PON

UTO

SRI

ČET

PET

 

 

5.,6.,7.sat

 

5., 6.sat

 

RAVNATELJ:  

                                                                                             Toni Svoboda  , prof.   

 

Objavljeno: 23.04.2015.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Klasa:602-03/15-09/1

Urbroj:2137-53-03-15-1

Križevci, 30.travnja, 2015.godine

 

IZRADA I OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Obavijest

Učenici maturanti koji će pristupiti OBRANI ZAVRŠNOG RADA  u ljetnom roku , koja će se prema Godišnjem planu i programa rada škole održati ,17. 18. i 19.lipnja 2015.godine  dužni su :

Izraditi svoj ZAVRŠNI RAD u tri istovjetna primjerka od kojih će se dva potpisana primjerka  od svojih mentora i popunjeni obrazac upućivanja  učenika za izradu završnog rada predati na urudžbeni zapisnik u učeničkoj referadi najkasnije do 29.svibnja.2015. godine   do 14,00 sati. Treći primjerak svog završnog rada učenik će zadržati za sebe .

Učenici koji će OBRANI ZAVRŠNOG RADA  pristupiti u jesenskom roku , 26.  i  27. kolovoza 2015. dužni su svoj završni rad  uz popunjeni obrazac upućivanja  učenika za izradu završnog rada predati do 3.srpnja 2015.godine.

                                                                                                    RAVNATELJ:  

                                                                                             Toni Svoboda  , prof.   

 

Objavljeno: 30.12.2014.

 

ZAVRŠNI ISPIT – ZIMSKI ROK

Rok za polaganje završnog ispita u zimskom roku je

2.veljače 2015. godine ( ponedjeljak ) sa početkom u 13.05 sati !

 

v.d.ravnatelj:

Toni Svoboda, prof.

 

Državna matura:

 

PRIJAVA DRŽAVNE MATURE

Maturanti,

osim portala www.postani-student.hr redovito pratiti mrežne stranice Nacionalnog centra na

www.ncvvo.hr  te www.studiji.hr.

Proučiti vodič kroz državnu maturu, katalog ispita, te vremenik polaganja ispita DM.

ISPITNI KOORDINATOR

Vlasta Leskovar, mag.inf.

.

Na ovoj poveznici nalazi se dokument u pdf formatu: Aktivnosti maturanata  

.

PRIJAVA U SUSTAV

 

Učenici koji u ovoj školskoj godini završavaju najmanje četverogodišnje srednje obrazovanje u

redovitome sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj prijavljuju se u sustav svojim elektroničkim

identitetom iz sustava AAI@EduHr (korisničkom oznakom i lozinkom) koje im dodjeljuje administrator imenika škole.

 

Kada se učenik prvi put prijavi u sustav na mrežnoj stranici www.postani-student.hr sa svojim

elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr (korisničkom oznakom i lozinkom), treba unijeti broj svojega mobilnog telefona na koji želi SMS-porukom primiti PIN i TAN.

 

PIN je osobni identifikacijski broj koji služi za dodatnu zaštitu i privatnost podataka svakoga učenika.

TAN je broj kojim učenik potvrđuje značajne radnje u sustavu.

 

Ako učenik ne posjeduje mobilni telefon, može zatražiti slanje PIN-a i TAN-a njegovu ispitnomu

koordinatoru.

 

Preporučuje se učenicima da ispravnost TAN-a što prije provjere nakon prijave u sustav pod

poveznicom ‘Moji podatci / Osnovni podatci’.

 

Ako se učenik ne uspijeva prijaviti na mrežnu stranicu www.postani-student.hr zbog pogrešne

korisničke oznake, lozinke i/ili PIN-a, sustav će javiti poruku ‘Prijava nije uspjela’ i ponuditi ponovni

upis podataka.

 

Kod ponovnoga upisa korisničkih podataka sustav će zahtijevati, zbog sigurnosnih razloga, upis niza znakova koji će biti prikazani na slici. Nužno je pažljivo upisati korisničku oznaku,lozinku i PIN te prepisati navedeni niz znakova sa slike.

 

Ako je korisnička oznaka ili lozinka izgubljena ili nakon više ponovljenih pokušaja sustav javlja

poruku o pogrešnim korisničkim podatcima, učenik se treba obratiti administratoru imenika u školi

nakon čega će mu biti dodijeljena nova korisnička oznaka i/ili lozinka.

 

Ako izgubi PIN ili TAN, učenik može zatražiti njihovo ponovno izdavanje slanjem SMS-poruke

sadržaja OPET na broj 666 555 isključivo s broja mobilnoga telefona koji je unesen u sustav.

 

Ako je s korisničkom oznakom, lozinkom i PIN-om sve u redu, a učenik i dalje ima poteškoća s

prijavom na mrežnu stranicu www.postani-student.hr, potrebno je problem prijaviti na e-adresu

info.centar@ncvvo.hr ili telefonom na broj: 01/4501 899.

 

Prilikom prve uspješne prijave u sustav učenici su dužni prihvatiti i TAN-om potpisati Opće uvjete

prijave ispita državne mature i studijskih programa. Učenicima koji to ne učine neće biti omogućene prijave ispita državne mature niti prijave studijskih programa.

 

Hrvatski državljani, koji imaju dvojno državljanstvo, mogu biti prijavljeni u sustavu samo kao

hrvatski državljani.

 

Ostali učenici s dvojnim državljanstvom, od kojih niti jedno nije hrvatsko, prijavljuju se u sustav pod

jednim državljanstvom te ga ne mogu mijenjati unutar jedne upisne godine.

 

Učenici koji su hrvatski državljani i koji srednje obrazovanje završavaju u međunarodnome programu International Baccalaureate (IB) u Republici Hrvatskoj mogu se prijaviti na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj pri čemu će se rezultati njihovih završnih ispita priznati kao usporedivi rezultati ispita državne mature, ali moraju polagati ispite državne mature koje studijski program zahtijeva, a koje nisu polagali unutar IB mature.