Objavljeno: 21.08.2018.

OBAVIJEST ZA MATURANTE

KOJI POLAŽU ISPITE DRŽAVNE MATURE

-JESENSKI ROK-

Ispiti državne mature provode se prema kalendaru o polaganju ispita NCVVO-a.

Svi ispiti provode se u “C“ zgradi. Učenici su dužni doći najmanje pola sata prije samog početka ispita.

Obavezno ponijeti važeću osobnu iskaznicu i ostali pribor za pisanje predviđen katalogom.

 

ISPITNI KOORDINATOR

Zoran Vrhovec, mag.ing.

 

 

Objavljeno: 14.07.2018.

 

 

Obavijesti za maturante ! 

 

Potvrde o položenim ispitima državne mature maturanti mogu preuzeti u  učeničkoj referadi od srijede, 18. srpnja 2018. godine od 10 sati.

 

Maturanti koji nisu položili neki od predmeta državne mature mogu  ih ponovno prijaviti za jesenski rok.

 

Rok za prijavu biti će od 20.srpnja od 12 sati do 31.srpnja do 12 sati.

 

Nakon tog  vremena baza se zaključava i ne postoji naknadna mogućnost prijave ispitadržavne mature.

 

 

Ravnatelj

 

 

 

 

POSTUPAK PRIJAVE ISPITA DRŽAVNE MATURE

 

MREŽNA STRANICA  „POSTANI STUDENT“

Ispiti državne mature i studijski programi prijavljuju se na mrežnoj stranici:

 

 

www.postani-student.hr

 

 

Sve potrebne informacije, ispitne kataloge i primjere dosadašnjih ispita možete pronaći na stranicama

 

www.skole.hr

            www.drzavnamatura.skole.hr

            www.ncvvo.hr

            www.mzos.hr

            www.studiji.hr

   

ŠTO SU ISPITI DRŽAVNE MATURE (DM)?

 

Obvezni ispiti državne mature su: Hrvatski jezik, Matematika i Strani jezik.

Obvezni predmeti mogu se prijaviti na osnovnoj razini(B) ili višoj razini(A).

U jednome danu mogu se polagati najviše dva ispita državne mature.

Svi izborni predmeti pišu se na jedinstvenoj razini (tj. višoj).

Neopravdano nepristupanje prijavljenim ispitima se naplaćuje.

Učenici strukovnih škola NISU obvezni polagati državnu maturu osim ako namjeravaju nastaviti studiranje. Njihovo školovanje završava obranom radnje čime  stječu svoje zvanje.

Državna matura (DM) smatra se položenom kada se polože sva tri obvezna predmeta.

 

PRIJAVA U SUSTAV

 

Za prvu prijavu u sustav na mrežnoj stranici www.postani-student.hr sa svojim elektroničkim identitetom treba unijeti svoj broj mobitela na koji će se SMS-om primiti PIN i TAN.

PIN služi za dodatnu zaštitu i sigurnost podataka, a TAN je broj kojim učenik potvrđuje značajne radnje u sustavu.

Svaki učenik treba nakon primitka SMS-a provjeriti ispravnost PIN-a i TAN-a kako bi, pokaže li se potrebnim, na vrijeme mogao dobiti nove podatke.

Pri prvoj prijavi u sustav učenici su dužni prihvatiti i TAN-om potpisati Opće uvjete prijave ispita i studijskih programa. Učenicima koji to ne učine neće biti omogućene prijave ispita mature kao ni studijskih programa.

 

PRIJAVA I POSTUPAK POLAGANJA ISPITA DM

 

Ispiti se polažu u dva roka: ljetnome i jesenskome.

Za pristupanje DM uvjet je uspješno završen razred na kraju nastavne godine.

Dakle, učenici koji će biti upućeni na dopunsku nastavu na kraju nastavne godine nemaju pravo pristupa maturi na ljetnom roku.

Nakon prijave u sustav, na poveznici „Moj odabir“ otvara se mogućnost prijave više studijskih programa. Studijske programe potrebno je poredati isključivo prema vlastitim prioritetima. Na najviše mjesto liste prioriteta postavlja se najpoželjniji studijski program, i tako redom…

Kada se odaberu studijski programi, učeniku se istodobno prijavljuju ispiti DM koje zahtijevaju ti studijski programi.

Brisanjem odabira određenog studijskog programa ostaju prijavljene razine ispita koje je taj studijski program zahtijevao. U tom slučaju potrebno je ručno odabrati odnosno promijeniti razinu ispita.

Također je moguće samo odabrati ispite DM bez odabira studijskih programa ukoliko učenik želi samo položiti maturu ali ne i studirati.

Učenik može besplatno polagati samo ispite koje polaže prvi put.

Ako u jesenskom roku polaže ispite koje nije polagao u ljetnome-besplatno polaže, ako ponovno polaže ispit koji je položio u ljetnome roku (popravlja ocjenu) –plaća troškove polaganja. Promjena razine ispita smatra se drugim polaganjem istoga ispita, pa se ispit plaća i u tom slučaju.

Dakle, besplatno polaganje imaju pravo učenici samo u kalendarskoj godini u kojoj završavaju četvrti razred, što se ne odnosi i na ponovno polaganje položenog ispita.

Učenici strukovnih škola za sve položene predmete dobivaju potvrdu, tako da u slijedećoj godini(roku) mogu, ukoliko žele, polagati samo nepoložene ispite.Broj polaganja i vremenski rok nisu propisani.

 

PROVJERA  OSOBNIH  PODATAKA  I  OCJENA

Učenici su dužni provjeriti osobne podatke i ocjene. To će učiniti na poveznici „Moji podaci“ nakon što se prijave u sustav.

Ukoliko su podaci točni, učenici ih potvrđuju putem poveznice „Verificiraj“ koja se nalazi ispod podataka na koje se odnosi. Ako su podaci netočni, učenici  trebaju što prije obavijestiti ispitnog koordinatora.

 

Osim obveznog dijela mature i izbornih predmeta određeni studiji mogu zahtijevati i dodatne provjere posebnih znanja,vještina i sposobnosti koje su potrebne za uspješno studiranje na tom učilištu. Obavijesti o datumima održavanja takvih provjera moguće je vidjeti na mrežnoj stranici www.postani-student.hr ili na stranicama učilišta.

Rezultate dodatnih provjera učenika u sustav unose učilišta koja ih provode.

 

RANG -LISTE

Na datum naveden u  Kalendaru rang liste postaju konačne i više se ne mijenjaju.

Postavljeni redoslijed prioriteta studijskih programa jako je važan.

 

Učenik će se, objavom konačnih rang-lista, naći samo na rang-listi onoga studijskog programa koji je najviši na njegovoj listi prioriteta, a na kojemu ostvaruje pravo upisa.

U slučaju da učenik želi promijeniti svoju listu prioriteta, to može učiniti sve do zadanog roka (koji je dostupan u Kalendaru), zasebno za svaki upisni rok.

Učenik može do zadanog roka:

-promijeniti prioritete studijskih programa

-izbrisati neki studijski program s liste

-dodati novi studijski program

-odustati od prijave svih studijskih programa.

 

Prijavljene studijske programe koje učenik nema namjeru ni u kome slučaju studirati, čak ni onda kada bi na njemu ostvario pravo upisa, učenik je dužan obrisati.

Razlog tome je taj što ukoliko ne oslobodi mjesto na rang-listi oduzima mjesto nepotrebno nekom drugom.

Ako učenik ne obriše studijski program do roka zadanog Kalendarom, a na njemu ostvari pravo upisa, te ga ne ode fizički upisati, tada visoko učilište ima mogućnost zaračunati troškove koji mogu iznositi i do iznosa jednogodišnje školarine.

 

Sve ostale studijske programe koje je učenik prijavio i želi upisati u slučaju da se ne uspije upisati na svoj najviše željeni izbor, nije potrebno brisati ni u kome trenutku. 

 

OBJAVA KONAČNIH RANG-LISTA

Sve do objave konačnih rang-lista, stanje na rang-listama smatra se privremenim.

Učenik se nakon svakog sljedećeg periodičkog obnavljanja rang-lista može pojaviti na nekoj drugoj rang-listi ili nestati s rang-liste ovisno o tome jesu li drugi kandidati za iste studijske programe mijenjali svoje liste prioriteta.

Učenik se briše s rang-lista svih studijskih programa koje se na njegovoj listi prioriteta nalaze niže od onoga studijskog programa na kojemu se našao unutar upisne kvote, a koji je najviši na njegovoj listi prioriteta.

Trenutkom objave konačnih rang-lista učenici stječu pravo upisa na studijski program na kojemu se nalaze unutar upisne kvote. Konačne rang-liste više se ne mijenjaju.

 

JESENSKI ROK 

Ispite koje učenik nije položio u ljetnom roku, dužan je prijaviti u sustavu na isti način kao i za ljetni rok prema Kalendaru.U jesenskom roku moguće je prijaviti one studijske programe na kojima je ostalo slobodnih mjesta.

 

Važni dokumenti na stranicama NCVVO-a:

Kalendar polaganja

Vremenik ispita

Ispitni katalozi

Provedeni ispiti

Pravilnik o polaganju državne mature

 

ISPITNI  KOORDINATOR

Zoran Vrhovec,mag.ing.

 

 

 

KALENDAR DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018. LJETNI ROK

 

KALENDAR DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018. JESENSKI ROK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STARE VIJESTI

 

 

 

 

 

 

 

Objavljeno: 05.06.2017.

 

 

OBAVIJEST ZA UČENIKE ZAVRŠNIH RAZREDAVremenik izradbe i obrane završnog rada u školskoj godini 2016./2017.Izbor teme: do 31. listopada 2016. (za sve rokove)

Izradba završnog rada : od 1. studenog 2016. do 26. svibnja 2017.

Prijava obrane: do 12. travnja 2017. (za ljetni rok)

do 7. srpnja 2017. (za jesenski rok)

Rok za predaju završnog rada kojeg je prihvatio mentor: 30. svibnja 2017. (utorak ).OBRANA ZAVRŠNOG RADA:

Ljetni rok: 27., 28. i 29. lipnja 2017.

Jesenski rok: 24. i 25. kolovoza 2017.SVEČANA PODJELA SVJEDODŽBI: 5. srpnja 2017. ( srijeda )
                                                                                             Ravnatelj

                                                                                     Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STARE VIJESTI

 

 

Objavljeno: 15.07.2016.

 

OBAVIJEST MATURANTIMA

 

Potvrde o položenim ispitima državne mature

mogu se podignuti od 21.07.2016.

u učeničkoj referadi škole.

 

ISPITNI  KOORDINATOR:

Vlasta Leskovar, mag.inf.

 

KLJUČNI DATUMI – JESENSKI ROK DRŽAVNE MATURE 2016.

 

 Prijava ispita

20. 07. 2016. – 31. 07. 2016. do 12:00 sati

Odjava ispita

31. 07. 2016. – 4.08. 2016.

Uplate ispita

20. 07. 2016. – 4. 08. 2016.

Dostava dokumentacije za verifikaciju

20. 07. 2016. – 13. 08. 2016.

Dostava svjedodžbe 4. razreda za verifikaciju

do 13. 08. 2016.

Dostava završne svjedodžbe za verifikaciju

do 5. 09. 2016.

Provedba ispita

24. 08. 2016. – 9. 09. 2016.

Objava rezultata

14. 09. 2016.

Rok za prigovore

16. 09. 2016.

Konačna objava rezultata

20. 09. 2016.

Podjela svjedodžbi

22. 09. 2016.

.

.

 

 

Objavljeno: 06.06.2016.

Državna matura  2015./2016.

Kalendar ključnih datuma.pdf

Kalendar i vremenik DM 15-16 ljetni rok.pdf

Priručnik za učenike.pdf

 

 

Objavljeno: 28.10.2015.

VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

Izbor teme: do 31. listopada 2015. (za sve rokove)

Prijava obrane:  do 18. ožujka 2016.  (za ljetni rok)

                        do 8. srpnja 2016.  (za jesenski rok)

Datum predaje završnog rada:  27.5.2016. ( petak )

 

OBRANA ZAVRŠNOG RADA:

Obrana Završnog rada u zimskom roku održati će se  tijekom  veljače 2016. godine (za učenike završnih razreda školske godine 2014./2015.)

Ljetni rok:   27., 28. i 29. lipnja 2016.

Jesenski rok:  25.  i  26. kolovoza 2015.

SVEČANA PODJELA SVJEDODŽBI:   4. srpnja  2016. 

         

             Ravnatelj;

                                                                            Toni Svoboda, prof.

 

 

 

Objavljeno: 22.07.2015.

 

OBAVIJEST

 

Potvrde o položenim ispitima državne mature učenici mogu preuzeti u učeničkoj referadi od 22.07.2015. godine.

 

Predmete  koji nisu položeni učenici su dužni ponovno prijaviti za  jesenski rok.

 

Od 20. srpnja do 31. srpnja 2015. traju prijave ispita državne mature za jesenski rok 2014./2015.

Zbog rokova provedbe ispita u jesenskome roku odnosno završetku prijava ispita 31. srpnja, nije moguće naknadno prijaviti ispite i naknadno promijeniti prijavljene ispite (prema Pravilniku o polaganju državne mature 30 dana prije početka ispitnoga roka).

Moguće je nakon 31. srpnja 2015. kada završe prijave ispita, ispite koje učenici ne žele polagati odjaviti do 6. kolovoza 2015.

Odjavu ispita učenici su obvezni napraviti sami tako da popune obrazac odjave (obrazac je objavljen na stranici Postani student/Obavijest – JESENSKI ROK DRŽAVNE MATURE 2014./2015. /Odjave ispita i pošalju putem e-maila na adresu odjava@ncvvo.hr .

Prijavnice ispita za jesenski rok nije potrebno ispisivati iz sustava i slati poštom na adresu Centra.

 

ISPITNI  KORDINATOR:

Vlasta Leskovar, mag.inf.

 

 

Objavljeno: 02.06.2015.

 

KALENDAR POLAGANJA ISPITA DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI 2014./2015. – LJETNI ROK – vremenik

PDF datoteka!

 

 

Objavljeno: 02.06.2015.

 

LJETNI ROK DRŽAVNE MATURE U ŠK. GOD. 2014./2015.

 

Datum

Ispit /  Vrijeme

 

5.06.2015.

Kemija 9:00

Sociologija 14:00

 

8.06.2015.

Politika i gospodarstvo 9:0 0

Logika 14:00

 

9.06.2015.

Biologija 9:0 0

Vjeronauk 14:00

 

10.06.2015.

Likovna umjetnost 9:0 0

Geografija 14:00

 

11.06.2015.

Psihologija 9:0 0

Informatika 14:00

 

12.06.2015.

Fizika 9:0 0

Povijest 14:00

Materinski jezici nac. manj.

 

15.6.2015.

Češki jezik - esej 9:0 0

Mađarski jezik - esej 9:00

Srpski jezik - esej 9:00

Talijanski jezik A i B - esej 9:00

 

15.6.2015.

Grčki jezik 14:00

Materinski jezici nac. manj.

 

16.6.2015.

Češki jezik-test 9:0 0

Mađarski jezik-test 9:00

Srpski jezik-test 9:00

Talijanski jezik A i B-test 9:00

 

16.6.2015.

Latinski jezik A 14:00

Latinski jezik B 14:00

 

17.6.2015.

Hrvatski jezik A i B-esej 9:0 0

 

18.6.2015.

Hrvatski jezik A i B -test 9:0 0

Glazbena umjetnost 14:00

 

19.6.2015.

Engleski jezik A 9:00

Engleski jezik B 9:00

 

19.6.2015.

Španjolski jezik A 14:00

Španjolski jezik B 14:00

 

23.6.2015.

Matematika A i B 9:00

 

24.6.2015.

Njemački jezik A 9:00

Njemački jezik B 9:00

Francuski jezik A 14:00

Francuski jezik B 14:00

 

29.6.2015.

Talijanski jezik A 9:00

Talijanski jezik B 9:00

Filozofija 14:00

 

30.6.2015.

Etika 9:00

 

Objava rezultata

13.7.2015.

 

Rok za prigovore

15.7.2015.

 

Konačna objava rezultata

17.7.2015.

 

Podjela svjedodžbi

22.7.2015

 

 

Objavljeno: 29.05.2015.

 

 

SREDNJA

GOSPODARSKA

ŠKOLA  KRIŽEVCI

 

Klasa:602-03/15-09/1

Urbroj:2137-53-03-15-2

Križevci, 29.svibnja, 2015.godine

 

 

 

IZRADA I OBRANA ZAVRŠNOG RADA

 

Izmjena obavijesti!

 

Za učenike koji će pristupiti OBRANI ZAVRŠNOG RADA  u ljetnom roku

OBRANA ZAVRŠNOG RADA održati će se

 

26. i 29.lipnja 2015.godine

 

Učenici koji će OBRANI ZAVRŠNOG RADA  pristupiti u jesenskom roku , 26.  i  27. kolovoza 2015.

dužni su svoj završni rad  uz popunjeni obrazac upućivanja  učenika za izradu završnog rada predati do 3.srpnja 2015.godine.

 

 

 

RAVNATELJ:

 

Toni Svoboda, prof.

 

 

Objavljeno: 22.05.2015.

RASPORED DOPUNSKOG RADA

4.a1,4.a   Politika i gospodarstvo

1.tj.     25.5.-29.5.,  smjena drugih razreda (10 sati)

PON

UTO

SRI

ČET

PET

 

1., 2., 3.sat

1., 2., 3.sat

1., 2., 3., 4.sat

 

 

4.a   Tržište

2. tj.    1.6.-5.6., smjena drugih razreda (10 sati)

PON

UTO

SRI

ČET

PET

3., 4., 5., 6.sat

3., 4., 5.sat

1., 2., 3.sat

 

 

 

4.a1   Ustrojstvo rada u poljoprivrednoj apoteci

3.tj.     8.6.-12.6. smjena drugih razreda (10 sati)

PON

UTO

SRI

ČET

PET

 

1., 2., 3.sat

1., 2., 3.sat

1., 2., 3., 4.sat

 

 

4.a   Ratarstvo

1.tj.     25.5.-29.5.,  smjena drugih razreda (4 sata)

PON

UTO

SRI

ČET

PET

 

 

6., 7.sat

 

1., 2.sat

2.tj.     1.6.-5.6., smjena drugih razreda (6 sati)

PON

UTO

SRI

ČET

PET

3., 4., 5., 6.sat

 

 

 

1., 2.sat

 

4.a   Stočarstvo

1.tj.    25.5.-29.5.,  smjena drugih razreda (6 sati)

PON

UTO

SRI

ČET

PET

 

4., 5., 6.sat

 

 

3., 4., 5.sat

2.tj     1.6.-5.6., smjena drugih razreda (4 sata)

PON

UTO

SRI

ČET

PET

1.,2.sat

1.,2.sat

 

 

 

 

3.b   Hidraulika i pneumatika

1.tj.    25.5.-29.5., smjena prvih i trećih razreda  (7 sati)

PON

UTO

SRI

ČET

PET

 

3., 4., 5.sat

3., 4.sat

2., 3.sat

 

2.tj.     1.6.-5.6. smjena prvih i trećih razreda (3 sata)

PON

UTO

SRI

ČET

PET

 

3., 4., 5.sat

 

 

 

 

4.c   Mikrobiologija i zarazne bolesti

1.tj.     25.5.-29.5., smjena prvih i trećih razreda (3 sata)

PON

UTO

SRI

ČET

PET

 

 

 

3., 4., 5.sat

 

smjena drugih razreda(2 sata)

PON

UTO

SRI

ČET

PET

 

 

 

 

4., 5.sat

2.tj.     1.6.-5.6. smjena prvih i trećih razreda (3 sata)

PON

UTO

SRI

ČET

PET

4., 5., 6.sat

 

 

 

 

smjena drugih razreda(2 sata)

PON

UTO

SRI

ČET

PET

 

 

 

 

0., 1.sat

 

4.c   Osnove kirurgije

2.tj.     1.6.-5.6. smjena prvih i trećih razreda (2 sat)

PON

UTO

SRI

ČET

PET

 

 

6., 7.sat

 

 

smjena drugih razreda(2 sata)

PON

UTO

SRI

ČET

PET

 

 

 

 

4., 5.sat

3.tj.     8.6.-12.6., smjena prvih i trećih razreda (6 sati)

PON

UTO

SRI

ČET

PET

4., 5., 6.sat

 

 

3., 4., 5., sat

 

 

4.c   Unutarnje bolesti domaćih životinja

1.tj.     25.5.-29.5., smjena prvih i trećih razreda (4 sati)

PON

UTO

SRI

ČET

PET

 

1., 2.sat

3., 4.sat

 

 

2.tj.     1.6.-5.6. smjena prvih i trećih razreda (6 sati)

PON

UTO

SRI

ČET

PET

1., 2.sat

1., 2.sat

3., 4.sat

 

 

 

4.c   Porodiljstvo i umjetno osjemenjivanje

1.tj.     25.5.-29.5., smjena prvih i trećih razreda (5 sati)

PON

UTO

SRI

ČET

PET

 

 

5.,6.sat

 

0., 1., 2.sat

2.tj.     1.6.-5.6. smjena prvih i trećih razreda (6 sati)

PON

UTO

SRI

ČET

PET

 

 

5.,6.,7.sat

 

5., 6.sat

 

RAVNATELJ:  

                                                                                             Toni Svoboda  , prof.   

 

Objavljeno: 23.04.2015.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Klasa:602-03/15-09/1

Urbroj:2137-53-03-15-1

Križevci, 30.travnja, 2015.godine

 

IZRADA I OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Obavijest

Učenici maturanti koji će pristupiti OBRANI ZAVRŠNOG RADA  u ljetnom roku , koja će se prema Godišnjem planu i programa rada škole održati ,17. 18. i 19.lipnja 2015.godine  dužni su :

Izraditi svoj ZAVRŠNI RAD u tri istovjetna primjerka od kojih će se dva potpisana primjerka  od svojih mentora i popunjeni obrazac upućivanja  učenika za izradu završnog rada predati na urudžbeni zapisnik u učeničkoj referadi najkasnije do 29.svibnja.2015. godine   do 14,00 sati. Treći primjerak svog završnog rada učenik će zadržati za sebe .

Učenici koji će OBRANI ZAVRŠNOG RADA  pristupiti u jesenskom roku , 26.  i  27. kolovoza 2015. dužni su svoj završni rad  uz popunjeni obrazac upućivanja  učenika za izradu završnog rada predati do 3.srpnja 2015.godine.

                                                                                                    RAVNATELJ:  

                                                                                             Toni Svoboda  , prof.   

 

Objavljeno: 30.12.2014.

 

ZAVRŠNI ISPIT – ZIMSKI ROK

Rok za polaganje završnog ispita u zimskom roku je

2.veljače 2015. godine ( ponedjeljak ) sa početkom u 13.05 sati !

 

v.d.ravnatelj:

Toni Svoboda, prof.

 

Državna matura:

 

PRIJAVA DRŽAVNE MATURE

Maturanti,

osim portala www.postani-student.hr redovito pratiti mrežne stranice Nacionalnog centra na

www.ncvvo.hr  te www.studiji.hr.

Proučiti vodič kroz državnu maturu, katalog ispita, te vremenik polaganja ispita DM.

ISPITNI KOORDINATOR

Vlasta Leskovar, mag.inf.

.

Na ovoj poveznici nalazi se dokument u pdf formatu: Aktivnosti maturanata  

.

PRIJAVA U SUSTAV

 

Učenici koji u ovoj školskoj godini završavaju najmanje četverogodišnje srednje obrazovanje u

redovitome sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj prijavljuju se u sustav svojim elektroničkim

identitetom iz sustava AAI@EduHr (korisničkom oznakom i lozinkom) koje im dodjeljuje administrator imenika škole.

 

Kada se učenik prvi put prijavi u sustav na mrežnoj stranici www.postani-student.hr sa svojim

elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr (korisničkom oznakom i lozinkom), treba unijeti broj svojega mobilnog telefona na koji želi SMS-porukom primiti PIN i TAN.

 

PIN je osobni identifikacijski broj koji služi za dodatnu zaštitu i privatnost podataka svakoga učenika.

TAN je broj kojim učenik potvrđuje značajne radnje u sustavu.

 

Ako učenik ne posjeduje mobilni telefon, može zatražiti slanje PIN-a i TAN-a njegovu ispitnomu

koordinatoru.

 

Preporučuje se učenicima da ispravnost TAN-a što prije provjere nakon prijave u sustav pod

poveznicom ‘Moji podatci / Osnovni podatci’.

 

Ako se učenik ne uspijeva prijaviti na mrežnu stranicu www.postani-student.hr zbog pogrešne

korisničke oznake, lozinke i/ili PIN-a, sustav će javiti poruku ‘Prijava nije uspjela’ i ponuditi ponovni

upis podataka.

 

Kod ponovnoga upisa korisničkih podataka sustav će zahtijevati, zbog sigurnosnih razloga, upis niza znakova koji će biti prikazani na slici. Nužno je pažljivo upisati korisničku oznaku,lozinku i PIN te prepisati navedeni niz znakova sa slike.

 

Ako je korisnička oznaka ili lozinka izgubljena ili nakon više ponovljenih pokušaja sustav javlja

poruku o pogrešnim korisničkim podatcima, učenik se treba obratiti administratoru imenika u školi

nakon čega će mu biti dodijeljena nova korisnička oznaka i/ili lozinka.

 

Ako izgubi PIN ili TAN, učenik može zatražiti njihovo ponovno izdavanje slanjem SMS-poruke

sadržaja OPET na broj 666 555 isključivo s broja mobilnoga telefona koji je unesen u sustav.

 

Ako je s korisničkom oznakom, lozinkom i PIN-om sve u redu, a učenik i dalje ima poteškoća s

prijavom na mrežnu stranicu www.postani-student.hr, potrebno je problem prijaviti na e-adresu

info.centar@ncvvo.hr ili telefonom na broj: 01/4501 899.

 

Prilikom prve uspješne prijave u sustav učenici su dužni prihvatiti i TAN-om potpisati Opće uvjete

prijave ispita državne mature i studijskih programa. Učenicima koji to ne učine neće biti omogućene prijave ispita državne mature niti prijave studijskih programa.

 

Hrvatski državljani, koji imaju dvojno državljanstvo, mogu biti prijavljeni u sustavu samo kao

hrvatski državljani.

 

Ostali učenici s dvojnim državljanstvom, od kojih niti jedno nije hrvatsko, prijavljuju se u sustav pod

jednim državljanstvom te ga ne mogu mijenjati unutar jedne upisne godine.

 

Učenici koji su hrvatski državljani i koji srednje obrazovanje završavaju u međunarodnome programu International Baccalaureate (IB) u Republici Hrvatskoj mogu se prijaviti na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj pri čemu će se rezultati njihovih završnih ispita priznati kao usporedivi rezultati ispita državne mature, ali moraju polagati ispite državne mature koje studijski program zahtijeva, a koje nisu polagali unutar IB mature.