Osiguravanje resursa

za zadovoljavanje primarnih potreba

kroz održivo gospodarenje poljoprivrednim površinama

 

AMHk2.jpg

 

         

         prezent.jpg           prirucnik.jpg

 

Objavljeno: 09.01.2019.

 

Završna konferencija projekta Easmus+ KA2

U Srednjoj gospodarskoj školi Križevci 20.12.2018. je održana završna konferencija projekta Erasmus+ KA2 “Osiguranje resursa za zadovoljenje primarnih potreba kroz održivo gospodarenje poljoprivrednim površinama”.

Završnoj konferenciji prisustvovali su: predstavnik osnivača zamjenik župana Koprivničko -križevačke županije Ratimir Ljubić, zamjenik gradonačelnika Grada Križevaca Danijel Šaško i predstavnik Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe Slavko Kopilović.

                                                          
Na samom početku okupljene su pozdravili ravnatelj škole Toni Svoboda i zamjenik župana Ratimir Ljubić nakon čega je o projektu i aktivnostima uz prezentaciju  govorio voditelj projekta Damir Bolfek.

Projekt je trajao  od 1. listopada 2016. godine do 31. prosinca 2018. godine, a u projekt su bile uključene tri srednje poljoprivredne škole iz gradova Gussing – Austrija, Kaposvar-Mađarska i Križevci-Hrvatska.

Cilj projekta je održivi razvoj ruralnih krajeva u području proizvodnje hrane, gospodarenja poljoprivrednim površinama, održive gradnje stambenih i poslovnih objekata te poslovnog i javnog prijevoza kroz podizanje svijesti budućim poljoprivrednicima da regionalno CO2 neutralno kružno gospodarstvo osigurava održivi razvoj i zapošljavanje u ruralnim područjima.

Ciljevi su realizirani kroz tri projektna tjedna. Prvi tjedan u LFS Gussing od 07.05.-12.05.2017. godine. Drugi tjedan u AM DASZK Moricz Zsigmond- Kapošvar od 15.10.-20.10.2017.godine. Treći tjedan u SGŠ Križevci od 23.04.-27.04.2018. godine.  Učenici su stjecali nova znanja o održivom razvoju kroz predavanja, radionice, posjete tvrtkama i poljoprivrednim gospodarstvima koja u svom poslovanju primjenjuju kriterije održivog gospodarenje i razvoja.

Kao rezultat projekta izrađen je:                                                                                                                                     trojezični priručnik za nastavu koji sadrži: logo projekta koji su zajednički kreirali učenici sudionici projekta, podatke o školama partnerima projekta, katalog kriterija održivosti izrađen na temelju stečenih znanja u projektu, nastavni plan i program za zanimanje ekološki gospodarstvenik te  primjere najbolje prakse iz zemalja partnera na projektu. Priručnik će u digitalnom obliku biti dostupan na web stranicama škola partnera.

Završne tiskovne konferencije održane su i u školama partnerima i to:                              

19.12.2018.godine u AM DASZK Moricz Zsigmond- Kapošvar i                                      

21.12.2018. godine u LFS Gussing.

Zajednički zaključak je da su ciljevi i zadaci projekta u potpunosti ostvareni a stečena znanja i iskustva treba i dalje prenositi uvođenjem zanimanja ekološki gospodarstvenik u školu ili implementacijom sadržaja u već postojeće programe te permanentnim  podizanjem svijesti o održivom gospodarenju unutar lokalne zajednice i šire.

 

Završnu konferenciju u SGŠ Križevci medijski su pratili:

VTV-TV Obločec, Radio Križevci, Križevci-info, Prigorski hr.

 

Završna konferencija u SGŠ – prezentacija / PDF

Završetak projketa

Priručnik

Voditelj projekta Damir Bolfek, dipl.ing.

 

 

 

Objavljeno: 19.09.2018.

 

Erasmus+KA2 -Završna konferencija

 U Gussingu- Austrija od 10.09.2018 do 11.09.2018.godine održana je završna konferencija projekta.

Dogovoreni su detalji oko izrade priručnika za nastavu u tiskanom i digitalnom obliku na tri jezika zemalja partnera u projektu.

Priručnik će sadržavati primjere dobre prakse proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije, zbrinjavanja  otpada , građenje i proizvodnje hrane u cilju održivog razvoja.

Sudjelovalo po dvoje učenika i dvoje nastavnika iz škola partnera.

IMG_20180911_103446.jpg

Voditelj projekta Damir Bolfek, dipl.ing.

 

 

 

Objavljeno: 12.05.2018.

 

Erasmus+ KA2 u Srednjoj gospodarskoj školi u Križevcima

od 23.04.2018 do 27.04.2018. godine

Uspješno je odrađena i treća- završna faza projekta Eramus+KA2 pod nazivom :„ Osiguranje resursa za zadovoljenje primarnih potreba kroz održivo gospodarenje poljoprivrednim površinama“ –Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse, na kojem je sudjelovalo 32 učenika i 6 voditelja iz srednjih poljoprivrednih škola partnera u projektu Gussing-Austrija, Kapošvar- Mađarska i Križevci- Hrvatska  .

Program projekta je u potpunosti realiziran kroz prezentacije i posjete tvrtkama i poljoprivrednim gospodarstvima kao i kroz upoznavanje kulturnih i povijesnih znamenitosti grada Križevaca i Zagreba.

Sudionici su upoznati sa djelatnosti SGŠ Križevci ( prezentacija učenika SGŠ na projektu) i VGUK-Križevci kao mogućnosti za nastavak školovanja (Dr.sc.Marijana Ivanek-Martinčić).

Na primanju kod gradonačelnika grada Križevaca Maria Rajna upoznati su sa planovima razvoja grada u cilju energetske učinkovitosti a primili su i prigodne poklone. Voditelj projekta Damir Bolfek gradonačelniku je prezentirao odrađene faze projekta i program projekta u Križevcima.

Tokom provedbe projekta u Križevcima učenici su stekli nova znanja o:

- Zatvorenim ciklusima  proizvodnje u praktikumima SGŠ-Križevci od proizvodnje hrane za stoku do finalnih mliječnih proizvoda kao i proizvodnji u voćarskom praktikumu i prodaje istih. ( GordanBužić bacc.ing.agr./ Mislav Drokan struč.spec.oec.agr./ Ivanka Juraić bacc.ing. agr.)

-Prednosti korištenja robota za mužnju krava na OPG Panić.

-Važnosti biološke raznolikosti u cilju održivog razvija i GEN banke sjemena na VGUK-Križevci. (dr.sc.Vesna Samobor)

-Mogućnostima financiranja održivog razvoja u poljoprivredi od strane Ministarstva poljoprivrede. (Pomoćnik ministra poljoprivrede Krešimir Ivančić, dipl.ing.agr.)

-Utjecaju klimatskih promjena na poljoprivredu u Hrvatskoj u smislu održivog razvoja (Dr.sc. Višnja Vučetić DHMZ), te meteorološkim mjerenjima na meteorološkoj stanici  uz školu i u voćnjaku i korištenjem tih podataka. (Ines Srzić.dipl.ing.fiz. DHMZ)

-Obnovljivim izvorima energije sa težištem na proizvodnji bio plina iz raznih vrsta biomase(Mario Jembrek) te korištenju bioplina za grijanje i proizvodnju električne energije obilaskom pogona bioplinara Energija Gradec i Bioplinara organica  doo Kalnik1 u Gregurovcu.

-Načinom zbrinjavanja otpada u Križevcima i korištenju biomase i toplinske pumpe za grijanje zgrade Komunalnog poduzeća Križevci. (dipl.ing.biologije Dijana Mijač Dretar)

-Novim tehnologijama u cilju održivog razvoja posjetom tvrtki Rimac koja proizvodi električne automobile i bicikle.

-Kulturnim i povijesnim znamenitostima grada Križevaca i grada Zagreba.

Posebna dimenzija projekta je i međusobno druženje učenika škola iz triju zemelja.

Diseminaciju treće faze projekta učenici triju škola proveli su kroz prezentacije ispred ravnatelja škola  i svih sudionika projekta.

Učesnici projekta primili su od ravnatelja SGŠ Križevci certifikate i prigodne poklone.

Nakon diseminacije projekta u Križevcima održan je sastanak ravnatelja škola i voditelja projekta na kojem je dogovoren nastavak rada na projektu u rujnu 2018. godine, sa ciljem izrade priručnika u tiskanom i elektroničkom obliku koji bi sadržavao znanja i iskustva stečena tokom provedbe projekta a koristio bi se kao nastavni materijal.

Voditelj projekta Damir Bolfek, dipl.ing.

Iz javnih medija:

http://prigorski.hr/foto-srednja-gospodarska-skola-uspjesno-odradila-trecu-fazu-eramuska2-projekta/

AMHkraj

 

Objavljeno: 24.04.2018.

 

U sklopu projekta Erasmus+ K2 „Osiguravanje resursa za zadovoljavanje primarnih potreba kroz održivo gospodarenje poljoprivrednim površinama“ gradonačelnik Mario Rajn ugostio je učenike u iz srednjih škola u Gussing i Kaposvaru te učenike Srednje gospodarske škole Križevci.

Rajn je učenicima poželio dobrodošlicu u Križevce i istaknuo zadovoljstvo što će sljedećih nekoliko dana boraviti ovdje, a s obzirom da su tema projekta obnovljivi izvori energije, učenicima je predstavio neke od mjera koje je grad proveo ili provodi u cilju smanjenja emisije CO2 poput energetskih obnova, gradnje fotonaponske elektrane i energetskih savjetnika za kućanstava.

Više o projektu govorio je njegov voditelj, profesor na Srednjoj gospodarskoj školi Damir Bolfek te predstavio provedene aktivnosti. Naglasio je kako je tema ovog projekta obnovljivi izvori energije te zaključio kako je proizvodnja energije iz obnovljivih izvora i alternativnih izvora važna za očuvanje prirode i održavanje cjelokupnog života na zemlji.

Prijemu je prisustvovao i ravnatelj Srednje gospodarske škole Toni Svoboda.

 

 

Vijesti iz drugih izvora:

http://prigorski.hr/krizevcima-borave-ucenici-iz-madarske-austrije-sklopu-projekta-erasmus-k2/

https://www.krizevci.hr/index.php/rss/2691-u-krizevcima-borave-ucenici-iz-madarske-i-austrije-u-sklopu-projekta-erasmus-k2

 

 

Objavljeno: 21.11.2017.

 

DISEMINACIJA PROVEDENIH AKTIVNOSTI ERASMUS +KA2 NA PROSLAVI DANA ŠKOLE

Diseminacija provedenih aktivnosti na projektu Erasmus +KA2  održana je kroz  PP prezentaciju  učenicima i profesorima naše škole na proslavi Dana škole 19.11.2017.godine.

DS_02.jpg

Prezentaciju projekta održali su učenici Fran Golek, Šostaric David i Lorena Picig. Zaključci prezentacije se odnose na važnost podizanja svijesti o primjeni obnovljivih i alternativnih izvora energije kao jedinih izvora energije u budućnosti za očuvanje života na zemlji, samoodrživog gospodarenja energijom i poljoprivrednim površinama u lokalnim zajednicama te važnosti primjene novih tehnologija i automatizacije u poljoprivrednoj proizvodnji.

DS_01.jpg

Cjelokupan program popraćen je medijski od lokalne televizije TV obločec.

 

 

Objavljeno: 17.11.2017.

 

DISEMINACJA PROJEKTA ERASMUS +KA2 SGŠ-Križevci

Na 2O. Obrtničkom i gospodarskom sajmu Koprivničko-Križevačke županije od 10.11.2017. do 12.11.2017 godine održana je  prezentacija projekta Erasmus + KA2  za  posjetitelje sajma kroz sva tri dana održavanja sajma na štandu Srednje gospodarske škole Križevci. Posjetitelj su vidjeli aktivnosti učenika i profesora kroz PP prezentacije na prva dva dijela projekta koji su odrađeni u srednjim poljoprivrednim školama u Gusingu-Austrija i Kapošvaru –Mađarska, na kojima su učenici stekli nova znanja o održivom gospodarenju poljoprivrednim površinama, potrebi očuvanja prirodnih resursa i važnosti korištenja obnovljivih izvora energije.

18112017_03.jpg

Diseminacija projekta je nastavljena i na Okruglom stolu Obrtničkog i gospodarskog sajma 11.11.2017.godine na kojem su bili prisutni gradonačelnik Križevaca Mario Rajn, zamjenik župana Koprivničko-Križevačke županije Ratko Ljubić, tajnik Obrtničke komore Koprivničko Križevačke županije Boško Barać,  v.d. predstojnice područnog ureda Križevci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te predstavnici škola i gospodarstvenika. Kod prezentacije je naglašeno da je cilj projekta izrada jedinstvenog kurikuluma za novo zanimanje Ekološki gospodarstvenik koji bi se uveo u škole partnere projekta a kasnije i na razini zemalja partnera projekta.

18112017_01.jpg

18112017_02.jpg

Prezentacija je medijski praćena od Radio Križevaca i lokalne SRCE TV.

https://www.youtube.com/watch?v=fprCnurg_F0       od 15.00min pa nadalje…

 

 

 

Objavljeno: 27.10.2017.

 

Izvješće sa odrade druge faze projekta ERASMUS+ KA2 u Mađarskoj

Preneseno sa portala „Prigorski.hr

Nastavkom projekta Erasmus+ KA2 pod nazivom „Osiguranje resursa za zadovoljenje osnovnih potreba kroz održivo upravljanje ruralnim područjima“, uspješno je odrađen drugi dio projekta ovaj put u Srednjoj poljoprivrednoj školi u Mađarskom gradu Kaposvaru od 15. do 20 listopada.

Partneri u projektu su srednje poljoprivredne škole iz gradova Gussing-Austrija, Kaposvar-Mađarska i Križevci -Hrvatska.

U projektu sudjeluje po deset učenika i dva nastavnika iz svake škole partnera. Iz Srednje gospodarske škole Križevci u projektu su sudjelovali učenici: Picig Lorena, Hrlec Ivana, Golek Fran, Pivar David, Knezić Mateo, Čevis Ivan, Brajdić David, Škoda Mateo, Hunjet Andrija i Šostaric David, a od nastavnika Damir Bolfek kao voditelj projekta i Ksenija Koščak pratitelj i  prevoditelj za njemački jezik, dok je Valentina Nađende bila prevoditelj za mađarski jezik.Tijekom petodnevnog seminara učenici i profesori su prisustvovali predavanjima i obilascima tvornica i poljoprivrednih gospodarstva i usvojili nova znanja o održivom razvoju i proizvodnji energije iz obnovljivih izvora u smislu zaštite okoline te značaju domaće poljoprivredne proizvodnje i proizvoda na lokalnoj razni.“O mađarskoj nacionalnoj strategiji održivog razvoja, strategija lokalnog održivog razvoja” predavači sa instituta Otto Herman upoznali su prisutne sa strateškim planom za održivi razvoj Mađarske, a gradonačelnik Kaposvara sa trenutnim postignućima (gradski prijevoz  sa 40 autobusa na bio plin, led rasvjetom u dijelu grada u cilju uštede energije itd.) te strategijom razvoja grada koji će se iz vlastitih obnovljivih izvora opskrbljivati energijom. Nakon predavanja održan je posjet tvornici šećera u Kaposvaru, jedinoj tvornicu u Mađarskoj sa proizvodnjom od 1 milijun tona šećera godišnje. Tvornica ima vlastitu proizvodnju bioplina iz otpada nastalog proizvodnjom šećera i energanu te za svije potrebe proizvodi 70% energije. Višak proizvedenog bio plina i struje prodaje.Temu “Početak, sadašnjost i budućnost preciznog upravljanja u Mađarskoj” prezentirao je predavač iz nacionalne poljoprivredne komore i predavao o načinima, mogućnostima te strategiji razvoja preciznog upravljanja u smislu prikupljanja i obrade podataka na temelju kojih se pronalaze i predlažu  tehnološka rješenja, vrsta mehanizacije i automatizacije u procesu proizvodnje baziranom na istraživanjima stručnjaka te važnosti prihvaćanja njihovih savjeta i uputa od strane gospodarstvenika.Vlasnik tvrtke FARKAŠ d.o.o. prezentirao razvoj tvrtke od osnutka 2003. godine do danas s naglaskom na obradi 630 hektara površine primjenom novih tehnologija u smislu mehanizacije, izmjene plodoreda, uravnoteženja prinosa snimanjem prinosa, evidentiranjem i analizom podataka o gnojidbi, zaštiti i prinosima, primjenom GPS sustava i dronova u svim fazama proizvodnje temeljenim  savjetima stručnjaka. Obilaskom gospodarstva vlasnik je posjetitelje upoznao sa najnovijom generacijom mehanizacije i opreme za precizno upravljanje, njihovom učinkovitosti na poboljšanju prinosa i zaštiti okoline te isplativosti bez obzira na visoku cijenu.Predavač iz Nacionalne poljoprivredne komore predavao je o aktivnostima, razvojem te ulogom Nacionalne poljoprivredne komore od osnutka 2012 godine do danas.  U početku je imala 11000 članova a danas 400 000 članova. Uloga komore je povezivati male gospodarstvenike sa kupcima , pomagati im u plasmanu domaćih proizvoda prvenstveno na tržište u lokalnoj zajednici  kroz izlaganja na sajmovima i zajednički marketing (promotivni materijali, zajednička facebook stranica),  i savjetima za poboljšanje proizvodnje i plasmana.Cilj je proizvoditi i plasirati domaći Mađarski proizvod,  zdrav, visoke kvalitete i prihvatljive cijene ekološki uzgojen i poznatog porijekla. Drugi dio predavanja odnosio se na prezentaciju vlasnika uspješnih malih gospodarstava i promociju proizvoda, te obilazak gospodarstava i degustaciju domaćih proizvoda. U gradu Pečuhu učenici su posjetili tvornicu energije na bio masu u Mađarskoj.Početkom rada 1959. godine korištena su fosilna goriva. U cilju smanjenja zagađenja okoline 1980 godine donose plan proizvodnje energije i 2013 godine modernizacijom postrojenja prelaze na proizvodnju energije iz biomase. Izgaranjem drva i slame zagrijava se voda u kotlovima, pretvara u paru koja preko turbina pokreće generatore koji proizvode struju. Vodena para koja je prošla kroz turbine distribuira se u toplinsku mrežu grada Pečuha. Tvornica proizvodi toplinsku energiju za 60% grada Pečuha od  toga za grijanje 31000 stanova i 450 javnih ustanova. Godišnje se preradi 250 000 tona drva i drvnog otpada te 180 000 tona slame u bioenergiju toplinu i struju.Cilj je potpuni prijelaz na korištenje slame kao izvora energije u budućnosti zbog očuvanja šuma. Kulturološki dio projekta realiziran je obilaskom povijesnih i kulturnih znamenitosti grada Kapošvara. Sljjedeća faza projekta biti će realizirana u Srednjoj gospodarskoj školi u Križevcima u travnju 2018. godine, priopćio je Damir Bolfek, voditelj projekta.

 

Pogledajte više na doljnjoj poveznici:

http://prigorski.hr/ucenici-srednje-gospodarske-skole-posjetili-kaposvar-sklopu-erasmus-ka2-projekta/

 

Objavljeno: 20.06.2017.

 

Prezentacija prvog dijela projekta Erasmus +KA2 održana 20.06.2017. godine nastavničkom vijeću Srednje gospodarske škole Križevci.

 

Cilje je prenijeti  nastavnicima nova  znanja i iskustva stečena na petdnevnom seminaru u školi u Gussingu-Austrija o osiguranju resursa za zadovoljenje potreba kroz  bio održiv razvoj i gospodarenje  poljoprivrednim   površinama te korištenjem obnovljivih izvora energije.

 

Prezentaciju održao Damir Bolfek voditelj projekta.

 

20170620_125003

20170620_124950

20170620_125146

 

Voditelj projekta:

Damir Bolfek dipl. ing. strojarstva

 

Objavljeno: 02.05.2017.

 

Plan puta i aktivnosti u Austriji, Guessing

Proljeće 2017.godine
07.05.2017-12.05.2017.godine

Polazak u nedjelju 07.05.2017.godine u 15,00 sati ( parking Sportske dvorane)

Dolazak, smještaj i večera u 19.00 sati.

 

1.dan (od 10.00 do 15.00 sati)
Pozdravljanje, upoznavanje, utvrđivanje postojeće situacije, grupe učenika i nastavnika

Prezentacija škole iz koje učenici dolaze na svom jeziku.

2. dan

Tema- Održivost bioenergije

3.dan

Tema- Co2 neutralno građenje

4.dan

Održiva  proizvodnja bio namirnica

5. dan
Diseminacija i prezentacija rezultata, pozdravljanje.

Svaka škola prezentira stečena znanja i iskustva.

Ručak. Odlazak kući nakon ručka.

Dolazak u Križevce 18.00-19.00 sati.

 

Informacije o projektu vidjeti na stranicama SGŠ Križevci

http://www.ss-gospodarska-kc.skole.hr/

i na facebook stranici Škole

Voditelj projekta:

Damir Bolfek dipl. ing. strojarstva

Mob: 092 - 330 - 7561

 

Objavljeno: 07.03.2017.

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava  Demerca 1

48260 Križevci

 

KLASA: 602-03/17-08/16

URBROJ: 2137-53-01-17-3

Križevci, 7. ožujka 2017. godine

 

Povjerenstvo Srednje gospodarske škole Križevci za odabir učenika za sudjelovanje u projektu Erasmus + KA2 , za područje općeg obrazovanja  pod brojem 2016-1-AT01-KA219-016757_2  donosi

ODLUKU

o odabiru 10 učenika

Naziv projekta:

Osiguravanje resursa za zadovoljavanje primarnih potreba kroz održivo  gospodarenje poljoprivrednim površinama

 

 

RANG LISTA PRIJAVLJENIH UČENIKA PO PROSJEKU OCJENA 2016/17

NA DAN 7. OŽUJKA 2017. GODINE

Učenici koji ulaze u projekt

Prosječna ocjena

Razredni odjel

1

GOLEK

FRAN

 

4,58

1A

2

PIVAR

DAVID

 

4,15

1A

3

KNEZIĆ

MATEO

 

4,14

1A

4

ČEVIS

IVAN

 

4,04

1G

5

BRAJDIĆ

DAVID

 

3,91

1A

6

HRLEC

IVANA

 

3,54

2C

7

ŠKODA

MATEO

 

3,33

1A

8

HUNJET

ANDRIJA

 

3,22

1G

9

ŠOSTARIC

DAVID

 

3,2

1A

10

PICIG

LORENA

 

3,17

2C

Učenici koji nisu ostvarili pravo sudjelovanja:

11

FORJAN

LUKA

3,08

1a

12

IŠTOK

IRENA PAULA

2,9

2c

13

RAPLINOVIĆ

MARKO

2,81

1a

                                                                                                        

U slučaju odustanka učenika koji su ostvarili pravo na sudjelovanje u projektu moguće je uključivanje učenika koji nisu imali dovoljan broj bodova.

 

Ravnatelj:

                                                                                                       Toni Svoboda  prof.

 

 

 

 

 

 

 

.