Za roditelje…. … .. .  .    .     

 

 

VREMENIK OTVORENOG SATA RAZREDNIKA U ŠKOLSKOJ 2019./2020.GODINI

 

Razred

Ime i prezime razrednika

Dan u tjednu

Sat po rasporedu

Vrijeme prijepopodne

Vrijeme poslijepodne

1.a

Zdenko Horvat

petak

2.

8.45-9.30

14.45-15.30

1.a1

Ivan Svoboda

srijeda

5./0.

11.30-12.15

13.10-14.00

1.c

Suzana Maranić Bošnjak

petak

1.

8.00-8.45

14.00-14.45

1.bg

Ksenija Košćak

utorak

3.

9.50-10.35

15.45-16.30

1.m

Vlasta Leskovar

utorak

3.

9.50-10.35

15.45-16.30

2.a

Draženka Majdak Kutičić

četvrtak

2.

8.50-9.35

14.50-15.35

2.a1

Ivo Pejić

srijeda

2.

8.50-9.35

14.50-15.35

2.c

Nataša Mikinac

petak

2.

8.50-9.35

14.50-15.35

2.bv

Josip Bošnjak

petak

2.

8.50-9.35

14.50-15.35

2.g

Zoran Vrhovec

petak

3.

9.50-10.35

15.45-16.30

3.a

Darko Novotni

utorak

3.

9.50-10.35

15.45-16.30

3.a1

Mihaela Nemčec

utorak

2.

8.50-9.35

14.50-15.35

3.c

Enisa Blašković Gagro

srijeda

3.

9.50-10.35

15.45-16.30

3.b

Damir Bolfek

petak

5.

11.30-12.15

17.25-18.10

3.g

Martina Čengić Filipčić

utorak

4.

10.40-11.25

16.35-17.20

4.a

Martina Tinodi

petak

2.

8.50-9.35

14.50-15.35

4.a1

Dražen Vučetić

srijeda

5.

11.30-12.15

17.25-18.10

4.c

Josip Godek

četvrtak

4.

10.40-11.25

16.35-17.20

 

Ravnatelj; Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

 

 

Raspored rada nastavnika – raspored sati nastavnih predmeta

 

 

Raspored rada učenika      – raspored sati nastavnih predmeta

 

Ravnatelj; Toni Svoboda, prof.

 

 

Adresa:

Srednja gospodarska škola Križevci

Milislava Demerca p.p.1

48260 Križevci

Hrvatska

 

 

Kontakt informacije:

Tel/fax:

Zbornica:

Tajništvo:  

Računovodstvo:       

048/ 682-614

048/ 270-367

048/ 681-247

048/ 681-348

  OIB:58166527230

 

e-mail: ured@ss-gospodarska-kc.skole.hr

 

Kako zaštititi djecu na internetu

 

Zaštita djece na internetu guruća je tema te HAKOM ovim poučnim videom nastoji pomoći u usmjeravanju i odgovornom ponašanju djece na internetu. Video je namijenjen i djeci i roditeljima.

http://bit.ly/HAKOM5

 

Brošura „Kako zaštititi djecu na internetu“

http://bit.ly/HAKOM4

 

 

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) sa sjedištem u Zagrebu je nacionalna regulatorna agencija za obavljanje regulatornih i drugih poslova u okviru djelokruga i mjerodavnosti propisanih  Zakonom o elektroničkim komunikacijama, Zakonom o poštanskim uslugama i Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga.
 

HAKOM je samostalna, neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima. Rad HAKOM-a je javan.
 

Osnivač HAKOM-a je Republika Hrvatska, a osnivačka prava ostvaruju Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske. Za svoj rad HAKOM odgovara Hrvatskome saboru.


Zakon propisuje da HAKOM-om upravlja Vijeće HAKOM-a koje čini pet članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća HAKOM-a.

Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Vijeća HAKOM-a imenuje i razrješava Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske na razdoblje od pet godina. Vijeće HAKOM-a donosi odluke većinom glasova svih članova. HAKOM ima stručnu službu koja obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove, a ustrojena je u skladu sa statutom i drugim općim aktima HAKOM-a.

Stručnom službom HAKOM-a rukovodi ravnatelj kojeg imenuje Vijeće HAKOM-a kojemu ravnatelj odgovara za svoj rad. Nadležnost HAKOM-a propisana je člankom 12. Zakona o elektroničkim komunikacijama (73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14), člankom 38. Zakona o poštanskim uslugama (144/12 i 153/13), člankom 10. i člankom 28. Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga (71/14).

 http://bit.ly/HAKOM1