ODRŽIVA   UPORABA   PESTICIDA

 

 

 

Datum objave: 27.06.2017.

 

U tijeku su predbilježbe za

N O V I    T E Č A J

 

 

 

 

 

Pozivamo zainteresirane kandidate i gospodarske subjekte

koji imaju interes proči kroz edukaciju o održivoj uporabi pesticide (NN142/12),

da se jave u učeničku referadu škole

(telefon/fax: 048/682-614 ili e-mail: web: ured@ss-gospodarska-kc.skole.hr),

za detaljan dogovor oko provedbe edukacije o održivoj uporabi pesticide (NN14/2014).

 

Adresa:

Srednja gospodarska škola Križevci

Milislava Demerca p.p.1

48260 Križevci

Hrvatska

 

Kontakt informacije:

Tel/fax:  048/682-614

Zbornica: 048/270-367

web: ured@ss-gospodarska-kc.skole.hr

 

 

 

Prijavnica za izobrazbu:

Poštovani,

 Obavještavamo Vas da je Ministarstvo poljoprivrede objavilo novu prijavnicu za izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida i uputu za popunjavanje, te ih sukladno sukladno odredbi članka 11. stavka 3. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN, br. 142/2012), i objavljujemo ovdije

Novu prijavnicu preuzmite ovdje.

Novu uputu preuzmite ovdje.

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_14_269.html

 

Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_142_3012.html

 

Nacionalni akcijski plan za postizanje održive uporabe pesticida

http://www.mps.hr/UserDocsImages/BILJNO%20ZDRAVSTVO/HR-NAP.pdf

 

HR-Prijevod Direktive 2009-128-EZ

http://www.mps.hr/UserDocsImages/HR-Prijevod%20Direktive%202009-128-EZ.pdf

 

ON-LINE Priručnik: http://www.savjetodavna.hr/adminmax/files/Prirucnik_Pesticidi.pdf

 

U cijenu edukacije (=299,00kn) uračunato je:

 

Cijena: 299,00 kn

- Prijavnica za izobrazbu

- 15 nastavnih sati edukacije

- 1 nastavni sat testiranja kandidata

- testiranje kandidata (pismeni ispit)

- izdavanje potvrde o položenom ispitu znanja o održivoj uporabi pesticida

- uplata izrade iskaznice (iskaznicu izrađuje PSS i dostavlja na kućnu adresu kandidata)

- konzultacije sa predavačima

- ON-LINE Priručnik: http://www.savjetodavna.hr/adminmax/files/Prirucnik_Pesticidi.pdf

 

.

 

ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA

Obavijesti o tečajevima

 

 

 

Datum objave: 13.06.2017.

Koprivničko-križevačka županija

Mjesto

Datum

Vrijeme

Broj polaznika

Predavači

Srednja gospodarska škola Križevci,

Milislava Demerca 1,

48260 Križevci

 

05.07.2017.

06.07.2017.

07.07.2017.

14:00-19:00

14:00-19:00

14:00-19:00

90

Zdravka Savić, dipl.ing.

Zlata Gec, mag.ing.

Zoran Vrhovec, mag.ing.

 

Vrsta izobrazbe: Modul za savjetnike - Osnovna izobrazba i testiranje
Priručnik: Svi polaznici dobivaju tiskani radni materijal

ON-LINE: http://www.savjetodavna.hr/adminmax/files/Prirucnik_Pesticidi.pdf
Cijena tečaja: 299,00kn
Prijave se zaprimaju u učeničkoj referadi škole

Prijave su otvorene do popunjenja tečaja.

Dodatne informacije: http://fisportal.mps.hr/hr/kalendar/5-7-2017

 

 

 

Datum objave: 24.02.2016.

Koprivničko-križevačka županija

Mjesto

Datum

Vrijeme

Broj polaznika

Predavači

Srednja gospodarska škola Križevci,

Milislava Demerca 1,

48260 Križevci

29.02.2016.

01.03.2016.

02.03.2016.

19:10-23:00

19:10-23:00

19:10-23:00

30

Zdravka Savić, dipl.ing.

Zoran Vrhovec, mag.ing.

 

Vrsta izobrazbe: Modul za profesionalne korisnike - Osnovna izobrazba i testiranje
Priručnik: Svi polaznici dobivaju tiskani radni materijal

ON-LINE: http://www.savjetodavna.hr/adminmax/files/Prirucnik_Pesticidi.pdf
Cijena tečaja: 299,00kn
Prijave se zaprimaju u učeničkoj referadi škole

Prijave su otvorene do popunjenja tečaja.

 

 

 

 

Datum objave: 06.11.2015.

Koprivničko-križevačka županija

Mjesto

Datum

Vrijeme

Broj polaznika

Predavači

Srednja gospodarska škola Križevci,

Milislava Demerca 1,

48260 Križevci

18.11.2015.

19:00-22:00

30

Zdravka Savić, dipl.ing.

Zlata Gec, mag.ing.

Zoran Vrhovec, mag.ing.

 

Vrsta izobrazbe: Osnovna izobrazba, modul za profesionalne korisnike - testiranje
Priručnik:ON-LINE: http://www.savjetodavna.hr/adminmax/files/Prirucnik_Pesticidi.pdf
Cijena tečaja: Prema cjeniku
Prijave se zaprimaju u učeničkoj referadi škole

Prijave su otvorene do popunjenja tečaja.

 

 

 

 

Datum objave: 04.05.2015.

Koprivničko-križevačka županija

Mjesto

Datum

Vrijeme

Broj polaznika

Predavači

Srednja gospodarska škola Križevci,

Milislava Demerca 1,

48260 Križevci

07.05.2015.

17:30-22:00

40

Zdravka Savić, dipl.ing.

Zlata Gec, mag.ing.

Zoran Vrhovec, mag.ing.

 

Vrsta izobrazbe: Osnovna izobrazba, modul za profesionalne korisnike
Priručnik: Svi polaznici dobivaju tiskani priručnik
Cijena tečaja: Prema cjeniku
Prijave se zaprimaju u učeničkoj referadi škole

Prijave su otvorene do popunjenja tečaja.