.

Školski odbor:

 

Predsjednica Školskog odbora:

Nataša Mikinac, prof.

ured@ss-gospodarska-kc.skole.hr

tel: 048 / 682 614

 

Poziv na sjednicu školskog odbora:

poziv š o  3. Sjednica

poziv š o  4. Sjednica

poziv š o  5. Sjednica

poziv š o  6. Sjednica

poziv š o  7. Sjednica

poziv š o  8. Sjednica

poziv š o  9. Sjednica

poziv š o  10. Sjednica

poziv š o  11. Sjednica

poziv š o  12. Sjednica

poziv š o  13. Sjednica

poziv š o  14. Sjednica

poziv š o  15. Sjednica i odluke

 

 


Zaključci, izvještaji i odluke sa službenih sjednica:

Odluka o raspisivanju natječaja imenovanje ravnatelja

Zaključak o donošenju Poslovnika o radu školskih vijeća

Lista kandidata za ravnatelja 2020

Obavijest o ishodu natječaja za imenovanje ravnatelja škole - objava na mrežnoj stranici škole

Odluka donošenje odluke o promjeni cijene maslaca 2020

Odluka o imenovanju ravnatelja Toni Svoboda 2020

Odluka o mirovanju radnog odnosa  Toni Svoboda 2020

Odluka o raspodjeli rezultata-2019.

Odluka donošenje Financijski izvještaj za 2019 (završni račun)

Izvješaj o izvršenju financijskog plana

Financijski izvještaj za 2019.

Odluka jabuke cijene  2020
Odluka prihvaćanje izvješća tima za kvalitetu 2019-2020

ODLUKA donošenje financijskog plana izmjene i dopune 2020

ODLUKA donošenje Financijskog plana 2021

zaključak suglasnost na prijedlog ravnatelja za zasnivanje radnih odnosa

zaključak suglasnost na prijedlog ravnatelja za zasnivanje radnih odnosa 21.12.

ODLUKA donošenje Financijski izvještaj za 2020 (završni račun)

ODLUKA imenovanje povjerenstva za kvalitetu 2021 -roditelj i učenik – kopija

ODLUKA imenovanje voditelja ŠSD

Odluka o raspodjeli rezultata 2020 final

ODLUKA osnivanje ŠSD

ODLUKA prihvaćanje izvještaj voditelja praktikuma za 2020

ODLUKA prihvaćanje prijedloga ravnatelja za zapošljavanje računov radnik - kopija

plan nabave 2021 - IZMJENE 1 - kopija

II. Izmjene i dopune Plana Nabave_2021

zaključak suglasnost na prijedlog ravnatelja za zasnivanje radnih odnosa računovodstveni radnik

Odluka gpp 21-22

Odluka prihvaćanje izvješća tima za kvalitetu 2020-2021

Zaključak Školski kurikulum 21-22, donošenje

 

 

 

ARHIVA Poziva, zaključaka i odluka do 14.01.2020.