.

 

 

Zakoni, propisi i opći akti škole:

 

Statut Srednja gospodarska škola Križevci 2019
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Pravilnik o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije NN 8/16

Kućni red

Pravilnik o video nadzoru

Pravilnik o radu školske knjižnice

Pravilnik o radu

Etički  kodeks neposrednih nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti Srednje gospodarske škole križevci

Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa

Politika zaštite privatnosti osobnih podataka

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja te vrednovanju kandidata

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe

Pravilnik o zaštiti prijavitelja

Pravilniko o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda final

Poslovnik o radu školskih vijeća - final

 

 

 

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

OBAVIJEST o nepostojanju sukoba interesa

 

Odluka povjerenik za etiku

Odluka imenovanje osoba za nepravilnosti

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o imenovanju povjerenstva za kvalitetu 2019 -roditelj i učenik

Odluka imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka DJ

Odluka imenovanje - Dijana Janeš osoba za nepravilnosti

Odluka imenovanje - Lidija Horvat zamjenik