Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut

TRAJANJE ŠKOLOVANJA 4 GODINE

 

Agrotehničar    - NOVO –

(mijenja zanimanje : Poljoprivredni tehničar opči)

TRAJANJE ŠKOLOVANJA 4 GODINE

 

Veterinarski tehničar

TRAJANJE ŠKOLOVANJA 4 GODINE

 

Poljoprivredni gospodarstvenik

TRAJANJE ŠKOLOVANJA 3 GODINE

 

Mehaničar poljoprivredne mehanizacije

TRAJANJE ŠKOLOVANJA 3 GODINE

 

Mljekar

TRAJANJE ŠKOLOVANJA 3 GODINE

 

Vrtlar    - NOVO -

TRAJANJE ŠKOLOVANJA 3 GODINE

 

 

 

DODATNE INFORMACIJE O ZANIMANJIMA:

Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut

 

Agrotehničar

 

Veterinarski tehničar

 

Poljoprivredni gospodarstvenik

 

Mehaničar poljoprivredne mehanizacije

 

Mljekar

 

Vrtlar