RAČUNOVODSTVO

 

 

1.     Javna nabava

2.     Procedura stvaranja Ugovornih Obveza

3.     Procedura zaprimanja računa, njihovoj provjeri i pravovremenom plaćanju

4.     Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2012

5.     Procedura zaprimanja računa, njihovoj provjeri i pravovremenom plaćanju 2015

6.     Procedura praćenja i naplate prihoda 2015

7.    .

____________

 

1.    Plan nabave 2012

2.    Plan nabave 2013

3.    Rebalans plana nabave 2013

4.    Izmjene i dopune plana nabave za 2013 godinu

5.    Plan nabave 2014

6.    Rebalans plana nabave za 2014 godinu

7.    Financijski izvještaji za 2014 godinu

8.    Plan nabave 2015

9.    Rebalans plana nabave za 2015

10.              Izmjene i dopune plana nabave za 2015 I

11.              Izmjene i dopune plana nabave za 2015 II

12.              Obrazloženje prijedloga Financijskog plana za 2015.godinu i projekcija za 2016.i   2017.godinu

13.              FINANCIJSKI PLAN 2015 IZMJENE I DOPUNE FP 2015  22.12.2015..xlsx

14.              FINANCIJSKI PLAN 2015 IZMJENE I DOPUNE FP 2015. 26.05.2015..xlsx

15.              FINANCIJSKI PLAN ZA 2016 SA PROJEKCIJAMA ZA 2017 I 2018.xlsx

16.              FINANCIJSKI PLAN ZA 2015 SA PROJEKCIJAMA ZA 2016 I 2017.xlsx

17.              Financijski izvještaji za 2015 godinu

18.              bilješke uz financijski izvještaj za 2015 godinu (*.zip)

19.              Obrazloženje prijedloga Financijskog plana za 2016.godinu i projekcija za 2017.i 2018.godinu

20.              Plan nabave 2016

21.              Zadnje izmjene i dopune financijskog plana za 2016.godinu

22.              Obrasci financijskih izvještaja 01.01.16 do 31.12.16 ukupni

____________

 

23.              Prijedlog financijskog plana za 2017. i projekcije za 2018.i 2019.godinu

24.              Obrazloženje financijskog plana 2017.-2019.godinu

25.              Plan nabave za 2017.godinu

26.              Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju PPiIK

27.              PRAVILNIK škole o provedbi postupka jednostavne nabave

28.              Plan nabave za 2017.godinu

29.              Izmjene proračuna za 2017.godinu

30.              Polugodišnje izvješće za 2017.godinu

____________

 

31.              Račun prihoda i rashoda.

32.              Plan nabave 2018.

33.              Financijski plan 2018 sa projekcijama 2019.2020.

34.              Financijska izvješća 01.01. – 31.12.2017.

35.              Potvrda fina o preuzetom fin izvješću 01.01. – 31.12.2017.

36.              OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOHG PLANA 2019-2021

37.              Plan 1 stranica

38.              Plan i projekcija rashoda

39.              plan nabave 2019

40.              Izmjene i dopune plana nabave 2019

41.              Izmjene i dopune plana nabave 2019 I

42.              Prihodi tabela

43.              Prihodi tabela_1

44.              Rashodi rebalans

45.              Rebalans I. stranica

46.              . Godišnji financijski izvještaj 2018.

47.              . Bilješke uz financijske izvještaje 2018.

48.              . Godišnji financijski izvještaj 2019.

49.              . Bilješke uz financijske izvještaje 2019.

50.              . Plan nabave 2020

51.              . OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA 2021-2023

52.              . plan nabave 2021

53.              . Plan prihoda 2021 - 2023

54.              . Plan rashoda 2021 - 2023

55.              . Prijedlog financijskog plana 2021.-2023. 1. str

56.              . Izmjene i dopune plana nabave 2020

57.              . Rebalans 2020 1.strana

58.              . Rebalans prihodi 2020

59.              . Rebalans rashodi 2020

60.              . ODLUKA O ISPLATI SREDNJA GOSPODARSKA SKOLA KRIZEVCI 2020

61.              . Bilješke uz financijske izvještaje 2020.pdf

62.              . Godišnji financijski izvještaj 2020.xls

63.              . Potvrda Fina Godišnji financijski izvještaj 2020.pdf

___________________

2021 godina

 

64.              . plan nabave 2021 - IZMJENE 1

65.              . plan nabave 2021 - Izmjene i dopune II

66.              . plan nabave 2021 III. Izmjene i dopune

67.              . plan nabave 2021

68.              . plan nabave 2022 godina

69.              . Rebalans 2021 - prihodi 3 razina

70.              . Rebalans 2021. - prihodi po izvorima

71.              . Rebalans 2021. - rashodi 3. razina

72.              . Rebalans 2021. - rashodi po izvorima

73.              . Rebalans 2021. 1. strana

74.               

           II. Izmjene i dopune Plana Nabave_2021
           plan nabave 2021 - IZMJENE 1
           plan nabave 2021 III. Izmjene i dopune
           plan nabave 2021 IV. Izmjene i dopune
           plan nabave 2021

 

75.              .  Plan nabave 2022 godina

76.              .  Obrazloženje plan 2022

77.              .  Prijedlog financijskog plana 2022.-2024 1. stranica

78.              .  PLAN PRIHODA 2022.-2024. razina 3

79.              .  PLAN RASHODA 2022.-2024. razina 3

80.              . Bilješke uz financijske izvještaje 2021.

81.              . Financijski izvještaji 01.01.-31.12.2021.

82.              . Potvrda FINA o preuzetom FI

83.              .

84.              .

85.              .

86.              .

87.              .

88.              .

89.              .

90.              .

91.              .

92.              .

93.              .

94.              .

95.              .

96.              .

97.              .

98.              .

99.              .

100.           ..

101.           ..

102.           ..