DOKUMENTI

 

Za otvaranje dokumenata potrebni su:

PDF reader, Word reader, Excel reader    

 

 

Popis mjesta obavljanja praktične nastave (tvrtki/obrta) za zanimanje:

 

Mehaničar poljoprivredne mehanizacije

 

 

 

 

 

 

Pedagoška dokumentacija

 

1.    Operativni (godišnji) plan i program rada – naslovna strana

2.    Operativni (godišnji) plan i program rada - tablice

3.    Izvješće o postignutom uspjehu na kraju prvoga polugodišta

 

 

 

 

 

Školska godina  2018./ 2019.

 

Statut Srednje gospodarske škole Križevci

 

Statut izmjene i dopune 2017.godina

 

Godišnji plan i program rada Srednje gospodarske škole Križevci za školsku 2018./2019. godinu

 

 

 

 

 

ARHIVA

 

Školska godina  2017./ 2018.

Statut Srednje gospodarske škole Križevci

Statut izmjene i dopune 2017.godina

Školski kurikulum za školsku 2017./2018. godinu

Godišnji plan i program rada Srednje gospodarske škole Križevci za školsku 2017./2018. godinu

 

Školska godina  2016./ 2017.

Statut Srednje gospodarske škole Križevci

Statut izmjene i dopune 2017.godina

Školski kurikulum za školsku 2016./2017. godinu

Godišnji plan i program rada Srednje gospodarske škole Križevci za školsku 2016./2017. godinu

Vremenik izradbe i obrane završnog rada u školskoj 2016./2017.godini

GPP - Izmjene i dopune za školsku 2016./2017. godinu

 

Školska godina  2015./ 2016.

Statut Srednje gospodarske škole Križevci

Školski kurikulum za školsku 2015./2016. godinu

Godišnji plan i program rada Srednje gospodarske škole Križevci za školsku 2015./2016. godinu

Izmjene i dopune godišnjeg plana i programa rada škole 2015./2016. školske godine

GPP - Izmjene i dopune za školsku 2015./2016. godinu - PI

 

Školska godina  2014./ 2015.

Statut Srednje gospodarske škole Križevci

Školski kurikulum za školsku 2014./2015. godinu

Godišnji plan i program rada Srednje gospodarske škole Križevci za školsku 2014./2015. godinu

Vremenik izradbe i obrane završnog rada u školskoj 2013./2014.godini

 

Školska godina  2013./ 2014.

Statut Srednje gospodarske škole Križevci

Školski kurikulum za školsku 2013./2014. godinu

Godišnji plan i program rada Srednje gospodarske škole Križevci za školsku 2013./2014. godinu

Vremenik izradbe i obrane završnog rada u školskoj 2013./2014.godini

 

Školska godina  2012./ 2013.

Godišnji plan i program rada Srednje gospodarske škole Križevci za školsku 2012./2013. godinu

Školski   kurikulum za školsku  2012./2013. godinu

Vremenik izradbe i obrane završnog rada u školskoj 2012./2013.godini

 

 

 

 

 

 

 

 

Raspored rada nastavnika – raspored sati nastavnih predmeta

 

Raspored rada učenika      – raspored sati nastavnih predmeta

 

 

 

Ravnatelj; Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

     

RAZREDNICI U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019.

 

RAZREDNI ODJEL

RAZREDNIK

1.a

Draženka Majdak Kutičić

1.a1

Ivo Pejić

1.bv

Zoran Vrhovec

1.c

Nataša Mikinac

1.g

Josip Bošnjak

2.a

Zdenko Horvat

2.a1

Mihaela Nemčec

2.b

Damir Bolfek

2.c

Enisa Blašković Gagro

2.g

Martina Čengić Filipčić

3.a

Martina Tinodi

3.a1

Dražen Vučetić

3.bg

Darko Novotni

3.c

Josip Godek

4.a

Nada Kalamiza

4.a1

Ivan Svoboda

4.c

Vlasta Leskovar

 

 

 

Ravnatelj; Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

 

VREMENIK OTVORENOG SATA RAZREDNIKA U ŠKOLSKOJ 2018./2019.GODINI

 

Razred

Ime i prezime razrednika

Dan u tjednu

Sat po rasporedu

Vrijeme prijepopodne

Vrijeme poslijepodne

 

1.a

Draženka Majdak Kutičić

srijeda

3.

9.50 – 10.35

15.45 – 16.30

1.a1

Ivo Pejić

srijeda

4.

10.40 – 11.25

16.35 – 17.20

1.c

Nataša Mikinac

četvrtak

4.

10.40 – 11.25

16.35 – 17.20

1.bv

Zoran Vrhovec

ponedjeljak

4.

10.40 – 11.25

16.35 – 17.20

1.g

Josip Bošnjak

petak

3.

9.50 – 10.35

15.45 – 16.30

2.a

Zdenko Horvat

četvrtak

2.

8.50 -9.35

14.50 – 15.35

2.a1

Mihaela Nemčec

pon. / pet.

3./1.

9.50 – 10.35 (pet.)

14.00 – 14.45 (pon.)

2.c

Enisa Blašković Gagro

srijeda

1.

8.00 – 8.45

14.00 – 14.45

2.b

Damir Bolfek

petak

4.

10.40 – 11.25

16.35 – 17.20

2.g

Martina Čengić Filipčić

utorak

4.

10.40 – 11.25

16.35 – 17.20

3.a

Martina Tinodi

četvrtak

4.

10.40 – 11.25

16.35 – 17.20

3.a1

Dražen Vučetić

četvrtak

5.

11.30 – 12.15

17.25 – 18.10

3.c

Josip Godek

ponedjeljak

5.

11.30 – 12.15

17.25 – 18.10

3.bg

Darko Novotni

petak

3.

9.50 – 10.35

15.45 – 16.30

4.a

Nada Kalamiza

ponedjeljak

3.

9.50 – 10.35

15.45 – 16.30

4.a1

Ivan Svoboda

ponedjeljak

2.

8.50 -9.35

14.50 – 15.35

4.c

Vlasta Leskovar

ponedjeljak

4.

10.40 – 11.25

16.35 – 17.20

 

Ravnatelj; Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

 

UPUTE ZA PISANJE I OCJENJIVANJE ZAVRŠNOG RADA

 

Donesene na trećoj sjednici prosudbenog odbora

prema prijedlogu radne skupine:

Ivana Štironja, prof.

Suzana Maranić Bošnjak, dr.vet.med.

Zoran Vrhovec, mag.ing.agr.

 

1.    Upute za pisanje završnog rada

2.    Elementi ocjenjivanja izrade i obrane završnog rada

3.    .

4.    .

 

.

 

 

 

 

Arhiva:

 

 

Vremenik pisanih zadaća u školskoj 2014./2015.godini

RASPORED PISANIH ZADAĆA I DR. PROGRAMA I OSTALIH UČENIČKIH RADOVA

za školsku 2014./ 2015. godinu

 

Vremenik pisanih zadaća u školskoj 2015./2016.godini

RASPORED PISANIH ZADAĆA I DR. PROGRAMA I OSTALIH UČENIČKIH RADOVA

za školsku 2015./ 2016. godinu

 

Vremenik pisanih zadaća u školskoj 2016./2017.godini

RASPORED PISANIH ZADAĆA I DR. PROGRAMA I OSTALIH UČENIČKIH RADOVA

za školsku 2016./ 2017. godinu

 

Vremenik pisanih zadaća u školskoj 2017./2018.godini

 

 

 

 

 

IMENOVANI ČLANOVI POVJERENSTVA ZA KVALITETU:

 

Školski odbor Srednje gospodarske škole Križevci na sjednici održanoj dana
22.12.2015. godine, donosi

O D L U K U
o imenovanju Povjerenstva za kvalitetu
I.
U Povjerenstvo za kvalitetu Srednje gospodarske škole Križevci imenuju se:
        a) iz reda nastavnika i stručnih suradnika:
            Martina Čengić,  Martina Tinodi, Zdravka Savić i Lidija Babić Turković
        b) iz reda roditelja: Marija Vragović;
        c) iz reda učenika: Tena Makar.
II.
Mandat svim članovima Povjerenstva za kvalitetu traje 3 godine i teče od
dana imenovanja. (22.12.2015.)

 

 

 

 

 

 

1.      Javna nabava

2.      Procedura stvaranja Ugovornih Obveza

3.      Procedura zaprimanja računa, njihovoj provjeri i pravovremenom plaćanju

4.      Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2012

5.      Procedura zaprimanja računa, njihovoj provjeri i pravovremenom plaćanju 2015

6.      Procedura praćenja i naplate prihoda 2015

7.     .

____________

 

1.      Plan nabave 2012

2.      Plan nabave 2013

3.      Rebalans plana nabave 2013

4.      Izmjene i dopune plana nabave za 2013 godinu

5.      Plan nabave 2014

6.      Rebalans plana nabave za 2014 godinu

7.      Financijski izvještaji za 2014 godinu

8.      Plan nabave 2015

9.      Rebalans plana nabave za 2015

10.   Izmjene i dopune plana nabave za 2015 I

11.   Izmjene i dopune plana nabave za 2015 II

12.  Obrazloženje prijedloga Financijskog plana za 2015.godinu i projekcija za 2016.i 2017.godinu

13.  FINANCIJSKI PLAN 2015 IZMJENE I DOPUNE FP 2015  22.12.2015..xlsx

14.  FINANCIJSKI PLAN 2015 IZMJENE I DOPUNE FP 2015. 26.05.2015..xlsx

15.  FINANCIJSKI PLAN ZA 2016 SA PROJEKCIJAMA ZA 2017 I 2018.xlsx

16.  FINANCIJSKI PLAN ZA 2015 SA PROJEKCIJAMA ZA 2016 I 2017.xlsx

17.  Financijski izvještaji za 2015 godinu

18.  bilješke uz financijski izvještaj za 2015 godinu (*.zip)

19.  Obrazloženje prijedloga Financijskog plana za 2016.godinu i projekcija za 2017.i 2018.godinu

20.  Plan nabave 2016

21.  Zadnje izmjene i dopune financijskog plana za 2016.godinu

22.  Obrasci financijskih izvještaja 01.01.16 do 31.12.16 ukupni

____________

 

23.  Prijedlog financijskog plana za 2017. i projekcije za 2018.i 2019.godinu

24.  Obrazloženje financijskog plana 2017.-2019.godinu

25.  Plan nabave za 2017.godinu

26.  Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju PPiIK

27.  PRAVILNIK škole o provedbi postupka jednostavne nabave

28.  Plan nabave za 2017.godinu

29.  Izmjene proračuna za 2017.godinu

30.  Polugodišnje izvješće za 2017.godinu

____________

 

31. Račun prihoda i rashoda.

32. Plan nabave 2018.

33. Financijski plan 2018 sa projekcijama 2019.2020.

34. Financijska izvješća 01.01. – 31.12.2017.

35. Potvrda fina o preuzetom fin izvješću 01.01. – 31.12.2017.

36. .

37.               .

 

 

 

 

 

 

Godišnja izvješća o provedbi ZPPI

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu - PDF

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu - CSV

 

 

 

 

Objavljeno: 19.12.2017.

 

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

 

Preuzmi obrazac

Crna Gora_ obrazac višednevna ekskurzija

 

Objavljeno: 17.01.2018.

 

S R E D NJ A    G O S P O D A R S K A    Š K O L A   K R I Ž E V C I

Milislava Demerca 1, 48260  Križevci, OIB:58166527230

www.ss-gospodarska-kc.skole.hr E-mail: ured@ss-gospodarska-kc.skole.hr

Tel: 048/681-247 Tel/fax: 048/682-614

 

KLASA: 602-03/18-08/1

URBROJ: 2137-53-01-18-1

U Križevcima, 17.1.2018

                              

                Srednja gospodarska škola Križevci sukladno članku 14. stavku 7. podstavku 7. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ broj: 67/14 i 81/15) nakon otvaranja ponude pristigle temeljem Javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave objavljenog 19.12.2017. godine objavljuje

 

POPIS ODABRANIH PONUDA

 

                Pristigla je jedna ponuda koja ispunjava propisane uvijete i to ponuda ponuditelja Taubek tours d.o.o., Jerovec 151, 42240 Ivanec za organizaciju maturalnog putovanja drugih i trećih razreda Srednje gospodarske škole Križevci u Budimpeštu, Beč i Prag u periodu 20.-25. 07. ili 23.-28. 08. 2018. godine.

                Odabrana ponuda biti će predstavljena na roditeljskom sastanku 24. siječnja 2018. godine u 18,00 sati.

                Ovaj popis objavljuje se na mrežnim stranicama Srednje gospodarske škole Križevci.

                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                     RAVNATELJ:

           Toni Svoboda, prof.v.r.

 

 

 

 

 

 

 

Školski odbor Srednje gospodarske škole Križevci

 

 

 

 

Zakoni, propisi i opći akti škole