Školski odbor Srednje gospodarske škole Križevci

 

Zakoni, propisi i opći akti škole

 

Objavljeno: 19.12.2017.

 

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

 

Preuzmi obrazac

Crna Gora_ obrazac višednevna ekskurzija

 

 

DOKUMENTI

 

Za otvaranje dokumenata potrebni su:

PDF reader, Word reader, Excel reader    

 

 

Popis mjesta obavljanja praktične nastave (tvrtki/obrta) za smjer:

Mehaničar poljoprivredne mehanizacije

 

 

 

 

Pedagoška dokumentacija

 

1.    Operativni (godišnji) plan i program rada – naslovna strana

2.    Operativni (godišnji) plan i program rada - tablice

3.    Izvješće o postignutom uspjehu na kraju prvoga polugodišta

 

 

 

 

Školska godina  2017./ 2018.

 

Statut Srednje gospodarske škole Križevci

 

Statut izmjene i dopune 2017.godina

 

Školski kurikulum za školsku 2017./2018. godinu

 

Godišnji plan i program rada Srednje gospodarske škole Križevci za školsku 2017./2018. godinu

 

 

 

ARHIVA

 

Školska godina  2016./ 2017.

Statut Srednje gospodarske škole Križevci

Statut izmjene i dopune 2017.godina

Školski kurikulum za školsku 2016./2017. godinu

Godišnji plan i program rada Srednje gospodarske škole Križevci za školsku 2016./2017. godinu

Vremenik izradbe i obrane završnog rada u školskoj 2016./2017.godini

GPP - Izmjene i dopune za školsku 2016./2017. godinu

 

Školska godina  2015./ 2016.

Statut Srednje gospodarske škole Križevci

Školski kurikulum za školsku 2015./2016. godinu

Godišnji plan i program rada Srednje gospodarske škole Križevci za školsku 2015./2016. godinu

Izmjene i dopune godišnjeg plana i programa rada škole 2015./2016. školske godine

GPP - Izmjene i dopune za školsku 2015./2016. godinu - PI

 

Školska godina  2014./ 2015.

Statut Srednje gospodarske škole Križevci

Školski kurikulum za školsku 2014./2015. godinu

Godišnji plan i program rada Srednje gospodarske škole Križevci za školsku 2014./2015. godinu

Vremenik izradbe i obrane završnog rada u školskoj 2013./2014.godini

 

Školska godina  2013./ 2014.

Statut Srednje gospodarske škole Križevci

Školski kurikulum za školsku 2013./2014. godinu

Godišnji plan i program rada Srednje gospodarske škole Križevci za školsku 2013./2014. godinu

Vremenik izradbe i obrane završnog rada u školskoj 2013./2014.godini

 

Školska godina  2012./ 2013.

Godišnji plan i program rada Srednje gospodarske škole Križevci za školsku 2012./2013. godinu

Školski   kurikulum za školsku  2012./2013. godinu

Vremenik izradbe i obrane završnog rada u školskoj 2012./2013.godini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vremenik pisanih zadaća u školskoj 2017./2018.godini

Vremenik

 

 

 

 

 

Raspored rada nastavnika – raspored sati nastavnih predmeta

 

Raspored rada učenika      – raspored sati nastavnih predmeta

 

 

 

 

Arhiva:

 

 

 

Vremenik pisanih zadaća u školskoj 2014./2015.godini

RASPORED PISANIH ZADAĆA I DR. PROGRAMA I OSTALIH UČENIČKIH RADOVA

za školsku 2014./ 2015. godinu

 

Vremenik pisanih zadaća u školskoj 2015./2016.godini

RASPORED PISANIH ZADAĆA I DR. PROGRAMA I OSTALIH UČENIČKIH RADOVA

za školsku 2015./ 2016. godinu

 

Vremenik pisanih zadaća u školskoj 2016./2017.godini

RASPORED PISANIH ZADAĆA I DR. PROGRAMA I OSTALIH UČENIČKIH RADOVA

za školsku 2016./ 2017. godinu

 

 

 

 

 

 

Vremenik otvorenog sata razrednika u školskoj 2017./2018.godini

 

Razred

Ime i prezime razrednika

Dan u tjednu

Sat po rasporedu

Vrijeme prijepopodne

Vrijeme poslijepodne

1.a

Zdenko Horvat

Ponedjeljak

3.

9.50-10.35

15.45-16.30

1.a1

Mihaela Nemčec

Utorak

5.

11.30-12.15

17.25-18.10

1.c

Enisa Blašković Gagro

Četvrtak

3.

9.50-10.35

15.45-16.30

1.b

Damir Bolfek

Utorak

3.

9.50-10.35

15.45-16.30

1.g

Martina Čengić

Srijeda

6.

12.20-13.05

18.15-19.00

2.a

Martina Tinodi

Četvrtak

2.

8.50-9.35

14.50-15.35

2.a1

Dražen Vučetić

Ponedjeljak

3.

9.50-10.35

15.45-16.30

2.c

Josip Godek

Četvrtak

2.

8.50-9.35

14.50-15.35

2.bg

Darko Novotni( Tihana Radiček)

Petak

3.

9.50-10.35

15.45-16.30

3.a

Nada Kalamiza

Utorak

3.

9.50-10.35

15.45-16.30

3.a1

Ivan Svoboda

Srijeda

1.

8.00-8.45

14.00-14.45

3.c

Vlasta Leskovar

Utorak

3.

9.50-10.35

15.45-16.30

3.b

Ksenija Košćak

Ponedjeljak

2.

8.50-9.35

14.50-15.35

3.gm

Josip Bošnjak

Ponedjeljak

2.

8.50-9.35

14.50-15.35

4.a

Draženka Majdak Kutičić

Utorak

5.

11.30-12.15

17.25-18.10

4.a1

Ivo Pejić

Utorak

3.

9.50-10.35

15.45-16.30

4.c

Nataša Mikinac

Petak

4.

10.35-11.20

16.35-17.20

Ravnatelj

            Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

Upute za pisanje i ocjenjivanje završnog rada

 

Donesene na trećoj sjednici prosudbenog odbora

prema prijedlogu radne skupine:

Ivana Štironja, prof.

Suzana Maranić Bošnjak, dr.vet.med.

Zoran Vrhovec, mag.ing.agr.

 

2.    Upute za pisanje završnog rada

3.    Elementi ocjenjivanja izrade i obrane završnog rada

4.    .

5.    .

 

 

IMENOVANI ČLANOVI POVJERENSTVA ZA KVALITETU:

 

Školski odbor Srednje gospodarske škole Križevci na sjednici održanoj dana
22.12.2015. godine, donosi

O D L U K U
o imenovanju Povjerenstva za kvalitetu
I.
U Povjerenstvo za kvalitetu Srednje gospodarske škole Križevci imenuju se:
        a) iz reda nastavnika i stručnih suradnika:
            Martina Čengić,  Martina Tinodi, Zdravka Savić i Lidija Babić Turković
        b) iz reda roditelja: Marija Vragović;
        c) iz reda učenika: Tena Makar.
II.
Mandat svim članovima Povjerenstva za kvalitetu traje 3 godine i teče od
dana imenovanja. (22.12.2015.)

 

 

 

 

 

1.     Javna nabava

2.     Procedura stvaranja Ugovornih Obveza

3.     Procedura zaprimanja računa, njihovoj provjeri i pravovremenom plaćanju

4.     Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2012

5.     Procedura zaprimanja računa, njihovoj provjeri i pravovremenom plaćanju 2015

6.     Procedura praćenja i naplate prihoda 2015

7.    .

 

 

1.      Plan nabave 2012

2.      Plan nabave 2013

3.      Rebalans plana nabave 2013

4.      Izmjene i dopune plana nabave za 2013 godinu

5.      Plan nabave 2014

6.      Rebalans plana nabave za 2014 godinu

7.      Financijski izvještaji za 2014 godinu

8.      Plan nabave 2015

9.      Rebalans plana nabave za 2015

10.   Izmjene i dopune plana nabave za 2015 I

11.   Izmjene i dopune plana nabave za 2015 II

12.  Obrazloženje prijedloga Financijskog plana za 2015.godinu i projekcija za 2016.i 2017.godinu

13.  FINANCIJSKI PLAN 2015 IZMJENE I DOPUNE FP 2015  22.12.2015..xlsx

14.  FINANCIJSKI PLAN 2015 IZMJENE I DOPUNE FP 2015. 26.05.2015..xlsx

15.  FINANCIJSKI PLAN ZA 2016 SA PROJEKCIJAMA ZA 2017 I 2018.xlsx

16.  FINANCIJSKI PLAN ZA 2015 SA PROJEKCIJAMA ZA 2016 I 2017.xlsx

17.  Financijski izvještaji za 2015 godinu

18.  bilješke uz financijski izvještaj za 2015 godinu (*.zip)

19.  Obrazloženje prijedloga Financijskog plana za 2016.godinu i projekcija za 2017.i 2018.godinu

20.  Plan nabave 2016

21.  Zadnje izmjene i dopune financijskog plana za 2016.godinu

22.  Obrasci financijskih izvještaja 01.01.16 do 31.12.16 ukupni

 

23. Prijedlog financijskog plana za 2017. i projekcije za 2018.i 2019.godinu

24. Obrazloženje financijskog plana 2017.-2019.godinu

25. Plan nabave za 2017.godinu

26. Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju PPiIK

27. PRAVILNIK škole o provedbi postupka jednostavne nabave

28. Plan nabave za 2017.godinu

29. Izmjene proračuna za 2017.godinu

30. Polugodišnje izvješće za 2017.godinu

 

31.               Račun prihoda i rashoda.

32.               Plan nabave 2018.

33.               Financijski plan 2018 sa projekcijama 2019.2020.

34.               .

 

 

 

Godišnja izvješća o provedbi ZPPI

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu - PDF

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu - CSV