Raspored rada nastavnika – raspored sati nastavnih predmeta

 

 

Raspored rada učenika      – raspored sati nastavnih predmeta

 

Ravnatelj; Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

VREMENIK OTVORENOG SATA RAZREDNIKA U ŠKOLSKOJ 2020./2021.GODINI

 

RAZREDNIK

RAZRED

DAN/VRIJEME

PRIJEPODNE

SAT

 

DAN/VRIJEME

POSLIJEPODNE

 

SAT

Martina Tinodi

1.a

SRIJEDA               13.30h.-14.10h.

7.

SRIJEDA                        12.35h.-13.15h.

7.

Dijana Baumkircher

1.a1

ČETVRTAK             9.35h.-10.15h.

3.

ČETVRTAK                    15.50h.-16.30h.

3.

Damir Bolfek

1.bg

PETAK                  10.20h.-11.00h.

4.

UTORAK                       17.20h.-18.00h.

5.

Dražen Vučetić

1.c

PONEDJELJA         11.05h.-11.45h.

5.

PONEDJELJAK                16.35h.-17.15h.

4.

Ksenija Koščak

1.vvm

SRIJEDA               12.35h.-13.30h.

7.

SRIJEDA                        12.35h.-13.30h.

7.

Zdenko Horvat

2.a

UTORAK              11.05h.-11.40h.

5.

SRIJEDA                        15.50h.-16.20h.

3.

Ivan Svoboda

2.a1

UTORAK              11.05h.-11.40h.

5.

UTORAK                       13.30h.-14.10h.

0.

Ksenija Koščak

2.bg

SRIJEDA               12.35h.-13.30h.

7.

SRIJEDA                        12.35h.-13.30h.

7.

Suzana Maranić Bošnjak

2.c

UTORAK              12.35h.-13.15h.

7.

SRIJEDA                        17.30h.-18.00h.

5.

Mateja Lončar

2.m

PETAK                  11.00h.-11.40h.

5.

PETAK                           14.00h.-14.40h.

1.

Draženka Majdak Kutičić

3.a

SRIJEDA               11.50h.-12.30h.

6.

PETAK                           16.35h.-17.15h.

4.

Ivo Pejić

3.a1

UTORAK              13.30h.-14.15h.

0.

ČETVRTAK                    12.35h.-13.15h.

7.

Josip Bošnjak

3.bv

PETAK                      8.45h.-9.25h.

2.

PETAK                           15.00h.-15.40h.

2.

Nataša Mikinac

3.c

SRIJEDA               12.30h.-13.15h.

7.

SRIJEDA                        12.30h.-13.15h.

7.

Zoran Vrhovec

3.g

UTORAK              13.30h.-14.15h.

7.

UTORAK                       13.30h.-14.15h.

0.

Darko Novotni

4.a

UTORAK              11.05h.-11.45h.

5.

PETAK                           14.15h.-14.55h.

1.

Martina Čengić Filipčić

4.a1

ČETVRTAK           10.20h.-11.00h.

4.

PONEDJELJAK                14.15h.-15.00h.

1

Enisa Blašković Gagro

4.c

SRIJEDA               12.00h.-13.00h.

6.

SRIJEDA                        12.00h.-13.00h.

6

 

 

Ravnatelj; Toni Svoboda, prof.

 

 

 

 

 

DOKUMENTI

 

Za otvaranje dokumenata potrebni su:

PDF reader, Word reader, Excel reader     

 

 

Popis mjesta obavljanja praktične nastave (tvrtki/obrta) za zanimanje:

 

Mehaničar poljoprivredne mehanizacije

 

 

 

 

 

 

Pedagoška dokumentacija

 

1.    Operativni (godišnji) plan i program rada – naslovna strana

2.    Operativni (godišnji) plan i program rada - tablice

3.    Izvješće o postignutom uspjehu na kraju prvoga polugodišta

 

 

 

 

Nastavni plan i program

Poljoprivreda, prehrana i veterina

.

 

 

 

Školska godina  2021./ 2022.

 

Školski kurikulum za školsku 2021./2022. godinu

 

Godišnji plan i program rada Srednje gospodarske škole Križevci za školsku 2021./2022. godinu

 

 

ARHIVA

 

Školska godina  2020./ 2021.

Školski kurikulum za školsku 2020./2021. godinu

Godišnji plan i program rada Srednje gospodarske škole Križevci za školsku 2020./2021. godinu

 

Školska godina  2019./ 2020.

Školski kurikulum za školsku 2019./2020. godinu

Godišnji plan i program rada Srednje gospodarske škole Križevci za školsku 2019./2020. godinu

 

Školska godina  2018./ 2019.

Statut Srednje gospodarske škole Križevci

Godišnji plan i program rada Srednje gospodarske škole Križevci za školsku 2018./2019. godinu

 

Školska godina  2017./ 2018.

Školski kurikulum za školsku 2017./2018. godinu

Godišnji plan i program rada Srednje gospodarske škole Križevci za školsku 2017./2018. godinu

 

Školska godina  2016./ 2017.

Školski kurikulum za školsku 2016./2017. godinu

Godišnji plan i program rada Srednje gospodarske škole Križevci za školsku 2016./2017. godinu

Vremenik izradbe i obrane završnog rada u školskoj 2016./2017.godini

GPP - Izmjene i dopune za školsku 2016./2017. godinu

 

Školska godina  2015./ 2016.

Školski kurikulum za školsku 2015./2016. godinu

Godišnji plan i program rada Srednje gospodarske škole Križevci za školsku 2015./2016. godinu

Izmjene i dopune godišnjeg plana i programa rada škole 2015./2016. školske godine

GPP - Izmjene i dopune za školsku 2015./2016. godinu - PI

 

Školska godina  2014./ 2015.

Školski kurikulum za školsku 2014./2015. godinu

Godišnji plan i program rada Srednje gospodarske škole Križevci za školsku 2014./2015. godinu

Vremenik izradbe i obrane završnog rada u školskoj 2013./2014.godini

 

Školska godina  2013./ 2014.

Školski kurikulum za školsku 2013./2014. godinu

Godišnji plan i program rada Srednje gospodarske škole Križevci za školsku 2013./2014. godinu

Vremenik izradbe i obrane završnog rada u školskoj 2013./2014.godini

 

Školska godina  2012./ 2013.

Godišnji plan i program rada Srednje gospodarske škole Križevci za školsku 2012./2013. godinu

Školski   kurikulum za školsku  2012./2013. godinu

Vremenik izradbe i obrane završnog rada u školskoj 2012./2013.godini

 

 

 

 

UPUTE ZA PISANJE I OCJENJIVANJE ZAVRŠNOG RADA

 

Donesene na trećoj sjednici prosudbenog odbora

prema prijedlogu radne skupine:

Ivana Štironja, prof.

Suzana Maranić Bošnjak, dr.vet.med.

Zoran Vrhovec, mag.ing.agr.

 

1.   Upute za pisanje završnog rada

2.   Elementi ocjenjivanja izrade i obrane završnog rada

3.   .

4.   .

 

.

 

 

 

 

Arhiva:

 

 

Vremenik pisanih zadaća u školskoj 2014./2015.godini

RASPORED PISANIH ZADAĆA I DR. PROGRAMA I OSTALIH UČENIČKIH RADOVA

za školsku 2014./ 2015. godinu

 

Vremenik pisanih zadaća u školskoj 2015./2016.godini

RASPORED PISANIH ZADAĆA I DR. PROGRAMA I OSTALIH UČENIČKIH RADOVA

za školsku 2015./ 2016. godinu

 

Vremenik pisanih zadaća u školskoj 2016./2017.godini

RASPORED PISANIH ZADAĆA I DR. PROGRAMA I OSTALIH UČENIČKIH RADOVA

za školsku 2016./ 2017. godinu

 

Vremenik pisanih zadaća u školskoj 2017./2018.godini

 

 

 

 

Objavljeno: 11.11.2019.

 

Školski razvojni plan unapređenja rada škole za razdoblje 2019.-2022.

.

 

 

IMENOVANI ČLANOVI POVJERENSTVA ZA KVALITETU:

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K R I Ž E V C I

 

KLASA: 003-06/19-01/7

URBROJ: 2137-53-06-19-9

Križevci, 12.12.2019.

 

 

Školski odbor Srednje gospodarske škole Križevci na temelju članka 118. stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19) u vezi s člankom 12. Zakona o strukovnom obrazovanju („Narodne novine“ broj: 30/09, 24/10, 22/13, 25/18) na sjednici održanoj dana 12.12.2019. godine, donio je

 

 

O D L U K U

 

I.

              U Povjerenstvo za kvalitetu Srednje gospodarske škole Križevci imenuju se:

               

1.       iz reda roditelja: Đurđica Nemec

2.       iz reda učenika: Lucija Šurlović

3.       na prijedlog osnivača: Sonja Pleše

 

II.

              Mandat članovima Povjerenstva za kvalitetu teče od dana imenovanja najdulje do 27.1.2022. godine.

              Članu Povjerenstva za kvalitetu imenovanom iz reda učenika i roditelja mandat je vezan za status redovitog učenika, te traje do 31. kolovoza tekuće školske godine u kojoj je prestao status redovitog učenika u školi.

             

 

 

 

                                                                              Predsjednica Školskog odbora :

                                                                             Nataša Mikinac, prof.

 

 

ARHIVA:

 

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca 1

48260  K R I Ž E V C I

 

KLASA: 003-06/19-01/1

URBROJ: 2137-53-06-19-3

Križevci, 28.1.2019.

 

 

Školski odbor Srednje gospodarske škole Križevci na temelju članka 118. stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) u vezi s člankom 12. Zakona o strukovnom obrazovanju („Narodne novine“ broj: 30/09, 24/10, 22/13, 25/18) na sjednici održanoj dana 28.1.2019. godine, donio je

 

 

O D L U K U

 

I.

                  U Povjerenstvo za kvalitetu Srednje gospodarske škole Križevci imenuju se:

                  a) iz reda nastavnika i stručnih suradnika:

                  Tomislav Ružić – stručni suradnik, zamjena za Maju Augustinčić Arsenović

                  Martina Tinodi – opće obrazovni predmet

                  Lidija Babić Turković – iz predmeta državne mature

                  Zdravka Harmadi – nastavnik strukovnog predmeta

                  b) iz reda roditelja: Zoran Petriš

                  c) iz reda učenika: Lucija Šurlović

 

II.

                  Mandat članovima Povjerenstva za kvalitetu teče od dana imenovanja, traje tri godine, odnosno najdulje do 27.1.2022. godine. Članu Povjerenstva za kvalitetu imenovanom iz reda učenika i roditelja mandat je vezan za status redovitog učenika, te traje do 31. kolovoza tekuće školske godine u kojoj je prestao status redovitog učenika u školi.

                 

 

 

 

                                                                              Predsjednica Školskog odbora :

                                                                             Vlasta Leskovar, prof.

 

 

Školski odbor Srednje gospodarske škole Križevci na sjednici održanoj dana
22.12.2015. godine, donosi

O D L U K U
o imenovanju Povjerenstva za kvalitetu
I.
U Povjerenstvo za kvalitetu Srednje gospodarske škole Križevci imenuju se:
        a) iz reda nastavnika i stručnih suradnika:
            Martina Čengić,  Martina Tinodi, Zdravka Savić i Lidija Babić Turković
        b) iz reda roditelja: Marija Vragović;
        c) iz reda učenika: Tena Makar.
II.
Mandat svim članovima Povjerenstva za kvalitetu traje 3 godine i teče od
dana imenovanja. (22.12.2015.)

 

 

 

 

Objavljeno: 02.06.2022.

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

Obrazac poziva Duga uvala

 

 

Objavljeno: 03.05.2022.

 

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

OBRAZAC-poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  - RAB

OBRAZAC-poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave – TROGIR

OBRAZAC-poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave – ZADAR

 

 

 

 

Objavljeno: 11.11.2019.

 

Poziv odabranim turističkim agencijama koje zadovoljavaju uvjete natječaja
 
Pozivaju se agencije:
1. Alpeadriatours i
2. Taubek tours

Dana, 22. 11. 2019. u 18. 00 sati.

 

 

Objavljeno: 28.10.2019.

 

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

 

Crna Gora / Španjolska  obrazac višednevna ekskurzija

 

 

ARHIVA

 

Objavljeno: 26.11.2018.

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

Crna Gora i Bugarska obrazac višednevna ekskurzija

 

 

 

 

 

 

 

 

Školski odbor Srednje gospodarske škole Križevci

.

 

 

 

 

Zakoni, propisi, odluke i opći akti škole

.

 

 

 

 

Pravo na pristup informacijama

.

.

GODIŠNJA IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. Godinu - PDF

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu - PDF

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu - CSV

 

.

 

 

 

 

RAČUNOVODSTVO

 

 

1.     Javna nabava

2.     Procedura stvaranja Ugovornih Obveza

3.     Procedura zaprimanja računa, njihovoj provjeri i pravovremenom plaćanju

4.     Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2012

5.     Procedura zaprimanja računa, njihovoj provjeri i pravovremenom plaćanju 2015

6.     Procedura praćenja i naplate prihoda 2015

7.    .

____________

 

1.    Plan nabave 2012

2.    Plan nabave 2013

3.    Rebalans plana nabave 2013

4.    Izmjene i dopune plana nabave za 2013 godinu

5.    Plan nabave 2014

6.    Rebalans plana nabave za 2014 godinu

7.    Financijski izvještaji za 2014 godinu

8.    Plan nabave 2015

9.    Rebalans plana nabave za 2015

10.              Izmjene i dopune plana nabave za 2015 I

11.              Izmjene i dopune plana nabave za 2015 II

12.              Obrazloženje prijedloga Financijskog plana za 2015.godinu i projekcija za 2016.i 2017.godinu

13.              FINANCIJSKI PLAN 2015 IZMJENE I DOPUNE FP 2015  22.12.2015..xlsx

14.              FINANCIJSKI PLAN 2015 IZMJENE I DOPUNE FP 2015. 26.05.2015..xlsx

15.              FINANCIJSKI PLAN ZA 2016 SA PROJEKCIJAMA ZA 2017 I 2018.xlsx

16.              FINANCIJSKI PLAN ZA 2015 SA PROJEKCIJAMA ZA 2016 I 2017.xlsx

17.              Financijski izvještaji za 2015 godinu

18.              bilješke uz financijski izvještaj za 2015 godinu (*.zip)

19.              Obrazloženje prijedloga Financijskog plana za 2016.godinu i projekcija za 2017.i 2018.godinu

20.              Plan nabave 2016

21.              Zadnje izmjene i dopune financijskog plana za 2016.godinu

22.              Obrasci financijskih izvještaja 01.01.16 do 31.12.16 ukupni

____________

 

23.              Prijedlog financijskog plana za 2017. i projekcije za 2018.i 2019.godinu

24.              Obrazloženje financijskog plana 2017.-2019.godinu

25.              Plan nabave za 2017.godinu

26.              Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju PPiIK

27.              PRAVILNIK škole o provedbi postupka jednostavne nabave

28.              Plan nabave za 2017.godinu

29.              Izmjene proračuna za 2017.godinu

30.              Polugodišnje izvješće za 2017.godinu

____________

 

31.              Račun prihoda i rashoda.

32.              Plan nabave 2018.

33.              Financijski plan 2018 sa projekcijama 2019.2020.

34.              Financijska izvješća 01.01. – 31.12.2017.

35.              Potvrda fina o preuzetom fin izvješću 01.01. – 31.12.2017.

36.              OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOHG PLANA 2019-2021

37.              Plan 1 stranica

38.              Plan i projekcija rashoda

39.              plan nabave 2019

40.              Izmjene i dopune plana nabave 2019

41.              Izmjene i dopune plana nabave 2019 I

42.              Prihodi tabela

43.              Prihodi tabela_1

44.              Rashodi rebalans

45.              Rebalans I. stranica

46.              . Godišnji financijski izvještaj 2018.

47.              . Bilješke uz financijske izvještaje 2018.

48.              . Godišnji financijski izvještaj 2019.

49.              . Bilješke uz financijske izvještaje 2019.

50.              . Plan nabave 2020

51.              . OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA 2021-2023

52.              . plan nabave 2021

53.              . Plan prihoda 2021 - 2023

54.              . Plan rashoda 2021 - 2023

55.              . Prijedlog financijskog plana 2021.-2023. 1. str

56.              . Izmjene i dopune plana nabave 2020

57.              . Rebalans 2020 1.strana

58.              . Rebalans prihodi 2020

59.              . Rebalans rashodi 2020

60.              . ODLUKA O ISPLATI SREDNJA GOSPODARSKA SKOLA KRIZEVCI 2020

61.              . Bilješke uz financijske izvještaje 2020.pdf

62.              . Godišnji financijski izvještaj 2020.xls

63.              . Potvrda Fina Godišnji financijski izvještaj 2020.pdf

___________________

 

64.              . plan nabave 2021 - IZMJENE 1

65.              . plan nabave 2021 - Izmjene i dopune II

66.              . plan nabave 2021 III. Izmjene i dopune

67.              . plan nabave 2021

68.              . plan nabave 2022 godina

69.              . Rebalans 2021 - prihodi 3 razina

70.              . Rebalans 2021. - prihodi po izvorima

71.              . Rebalans 2021. - rashodi 3. razina

72.              . Rebalans 2021. - rashodi po izvorima

73.              . Rebalans 2021. 1. strana

74.               

           II. Izmjene i dopune Plana Nabave_2021
           plan nabave 2021 - IZMJENE 1
           plan nabave 2021 III. Izmjene i dopune
           plan nabave 2021 IV. Izmjene i dopune
           plan nabave 2021

 

75.              .  Plan nabave 2022 godina

76.              .

77.              .

78.              .

79.              .

80.              .

81.              .

82.              .

83.              .

84.              .

85.              .

86.              .

87.              .

88.              .

89.              .

90.              .

91.              .

92.              .

93.              .

94.              .

95.              .

96.              .

97.              .

98.              .

99.              .

100.           ..

101.           ..

102.           ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhiva….

 

 

Objavljeno: 19.12.2017.

 

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

 

Preuzmi obrazac

Crna Gora_ obrazac višednevna ekskurzija

 

Objavljeno: 17.01.2018.

 

S R E D NJ A    G O S P O D A R S K A    Š K O L A   K R I Ž E V C I

Milislava Demerca 1, 48260  Križevci, OIB:58166527230

www.ss-gospodarska-kc.skole.hr E-mail: ured@ss-gospodarska-kc.skole.hr

Tel: 048/681-247 Tel/fax: 048/682-614

 

KLASA: 602-03/18-08/1

URBROJ: 2137-53-01-18-1

U Križevcima, 17.1.2018

                           

              Srednja gospodarska škola Križevci sukladno članku 14. stavku 7. podstavku 7. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ broj: 67/14 i 81/15) nakon otvaranja ponude pristigle temeljem Javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave objavljenog 19.12.2017. godine objavljuje

 

POPIS ODABRANIH PONUDA

 

              Pristigla je jedna ponuda koja ispunjava propisane uvijete i to ponuda ponuditelja Taubek tours d.o.o., Jerovec 151, 42240 Ivanec za organizaciju maturalnog putovanja drugih i trećih razreda Srednje gospodarske škole Križevci u Budimpeštu, Beč i Prag u periodu 20.-25. 07. ili 23.-28. 08. 2018. godine.

              Odabrana ponuda biti će predstavljena na roditeljskom sastanku 24. siječnja 2018. godine u 18,00 sati.

              Ovaj popis objavljuje se na mrežnim stranicama Srednje gospodarske škole Križevci.

                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                     RAVNATELJ:

           Toni Svoboda, prof.v.r.